گام‌هایی به سوی هدف

هدف را جزئی‌تر کنید. مثلاً: می‌خواهم در هر ماه بین 1 تا 2 کیلو وزنم را کاهش دهم. هر روز می‌خواهم بین 100 تا 150 تست کار کنم.

گام‌هایی به سوی هدف

گام 1) هدفتان را یادداشت کنید. مواردی را که فکر می‌کنید می‌خواهید به آن‌ها دست پیدا کنید در یک دفتر بنویسید. مثلاً: ‌می‌خواهم یک فوتبالیست شوم. می‌خواهم وزن کم کنم و...

گام 2) هدف را جزئی‌تر کنید. مثلاً: می‌خواهم در هر ماه بین 1 تا 2 کیلو وزنم را کاهش دهم. هر روز می‌خواهم بین 100 تا 150 تست کار کنم.

گام 3) جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید. مثلاً اگر تست بیش‌تری کار کنید می‌توانید نتایج بهتری در آزمون‌ها کسب کنید ولی این‌ کار انرژی و زمان بیش‌تری از شما می‌گیرد. باید هر دو جنبه را با هم مقایسه کنید و جنبه‌ای که برای‌تان ارزشمندتر است در نظر بگیرید.

گام 4) سه سؤال اساسی از خودتان بپرسید و سپس مراحل زیر را برای رسیدن به هدفتان تعریف کنید:

الف) چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟ دبیر، اولیا، دوستان و...

ب) چه کارهایی لازم است انجام دهم؟ تمرینِ بیش‌تر، نام‌نویسی در کلاس، شرکت در آزمون و...

ج) چه‌قدر باید زمان صرف کنم؟ پنج ساعت در روز، دو بار در هفته و...

گام 5) مراحل پیشرفت را ارزیابی کنید. نتایج آزمون‌ها، امتحانات و نظر دبیر یا مربی خود را در مورد روند پیشرفت خود بپرسید و در صورت لزوم گام‌ها را اصلاح کنید.

پنج گام بالا را آن‌ قدر تکرار کنید تا درنهایت به هدفی که دارید، دست پیدا کنید.


منبع :