شاخص اهدای عضو در مشهد دو برابر میانگین کشوری است

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با تلاشهای انجام شده هم اکنون شاخص اهدای عضو در شهر مشهد حدود دو برابر میانگین کشوری است.

شاخص اهدای عضو در مشهد دو برابر میانگین کشوری است
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با تلاشهای انجام شده هم اکنون شاخص اهدای عضو در شهر مشهد حدود دو برابر میانگین کشوری است.شاخص کنونی اهدای عضو را در شهر مشهد 21 مورد اهدا به ازای یک میلیون نفر جمعیت اعلام و بیان کرد: میانگین این رقم در سطح کشور 11 مورد اهدای عضو است.

وی ادامه داد: فرآیند شناسایی بیمار مرگ مغزی، رضایت خانواده و نگهداری بیمار در واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرایط مطلوبی دارد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: میانگین شاخص اهدای عضو در کل مناطق تحت پوشش این دانشگاه در شمال شرق کشور نیز حدود 16 اهدای عضو به ازای یک میلیون نفر جمعیت است.
وی افزود: شاخص اهدای عضو در چارچوب فعالیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1380 و هنگام نخستین پیوند عضو از بیمار مغزی تنها یک مورد اهدای عضو به ازای یک میلیون نفر جمعیت بود.
دکتر خالقی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون اعضای 69 بیمار مرگ مغزی در مشهد مورد جراحی پیوند عضو قرار گرفته که نجاتبخش 265 بیمار نیازمند عضو بود.
وی گفت: هم اکنون پیوندهای کلیه، کبد، ریه، قلب، پانکراس، قرنیه و پوست از بیماران مرگ مغزی در واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: از هنگام تاسیس این واحد تاکنون 804 بیمار مرگ مغزی تحت عمل جراحی پیوند عضو قرار گرفته اند و جان سه هزار و 10 بیمار بدین طریق نجات یافته است.
واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24