فیلم گفتگو با احمد سلیمی رتبه‌ی 9 ریاضی کشوری در کنکور 97

فیلم گفتگو با احمد سلیمی رتبه‌ی 9 ریاضی کشوری در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید....

فیلم گفتگو با احمد سلیمی رتبه‌ی 9 ریاضی کشوری در کنکور 97

فیلم گفتگو با احمد سلیمی رتبه ی 9 ریاضی کشوری در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید......

فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر احمد سلیمی
فیلم کامل گفتگو با احمد سلیمی