چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم

چهل پله تا آزمون عملی نسخه چهارم مربوط به مطالب مربوط به تئوری – فیزیک و هوش

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم

چهل پله تا آزمون عملی نسخه چهارم – (تئوری – فیزیک و هوش)

یک طراح صنعتی باید به موارد متعددی تسلط داشته بالشد تا بتواند یک طرح مناسب و خب بر پایه اصول زیبایی شناسی هنری و علمی خلق کند. در این پله از مباحث تئوری ، به برسی فیزیک نور و هوش در طراحی می‌پردازیم.مباحث این مجموعه شامل فیزیک نور ، آینه و عدسی،اهرم ها و چرخدنده ها میشوند.

فیزیک نور : طیف نوری که به طور کل در سه دسته نور های مرئی ، امواج فرا صوت و امواج فروصوت دسته بندی می‌شوند. امواج فرو صوت مانند امواج رادیویی ، نور مرئی ها که همان نور های رنگی که آنها را میبینیم هستندو و امواج فرا صوت مانند امواج مادون قرمز و امواج ماکروویو  . از اشعه های فراتصوت مانند معمولا در ریموت ها و دستگاه های الکترونیکی استفلاده میشوند.

عدسی ها و آینه ها :

انواع آینه ها :

آینه های تخت : از تجسم تصویر مستقیم و مجازی و برگردان میسازند.

آینه های مقعر : قسمتی از کره است که بیرون آن جیوه خورده است و قابلیتن تشکیل تصویر حقیقی دارد.

آینه های محدب : قسمتی از کره هستند قسمت درونی آن جیوه خورده استو دارای بیشترین میدان دید هستند . معمولا سر پیچ های تند و یا در راه پله های مارپیچ کاربرد دارند.

آینه های شلجمی : این آینه ها نیز شبیه به آینه های کروی هستند ولی تفاوت هایی نیز دارند . از آنها برای چراغ اتوموبیل

استفاده میشود.

عدسی : ابزاری که نور بعد از عبور کردن از آن میشکند .

تقسیم بندی عدسی ها بر اساس ساختار آنها:

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


عدسی های همگرا: پرتو ها پس از عبور از عدسی می شکنند و به هم نزدیک میشوند برخی از کاربرد های آن ، میکروسکوپ و تلسکوپ. این عدسی شیئ را بزرگتر نشان میدهد.

عدسی های واگرا : پرتو های تابش به این نو.ع عدسی پس از برخورد به عدسی از هم باز میشوند و شئی را کوچک تر نشان می‌دهند.

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


اهرم ها :‌اهرم ها در کل در سه دسته قرا ر می‌گیرند.

اهرم نوی اول: تکیه گاه میان نیروی مقاوم و نیروی محرک قرا ر می گیرد. مانند قیچی و انبر دست

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


اهرم نوع دوم : نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار میگیرد. مانند فندق شکن

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


اهرم نوع سوم : نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار میگیرد .مانند انبرک و پنس

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم

چرخ دنده ها : چرخ دنده ها از مهم ترینم وسایل انتقال قدرت و حرکت هستند . سیسیتم های چرخ دنده ای حداقل از دو چرخدنده تشکیل می‌شوند  به صورت جفت کار می‌کنند.


انواع چرخدنده ها :

ساده :

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


 چرخ دنده های مارپیچ

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


چرخ دنده های حلزون و پیچ حلزون

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


چرخ دنده های مخروطی

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم

سوالات مربوط به این مبحث:

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم

چهل پله تا آزمون عملی کنکور هنر : نسخه چهارم


پاسخ این سوالات در نسخه بعد

گردآورنده:نسیم پوراحمدمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24