ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانی ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانی

ارزيابي و تحليل آزمون 20 مهر چهارم انسانی (فارغ‌التحصیلان)


در آزمون 20 مهر چه گذشت؟


الف) بالاترین درصدها در هر درس

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانیب)سطح دشواری آزمون به تفکیک هر درس

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانیبا آرزوي موفقيت؛ محمد ابراهیم مازنی

محمد ابراهیم مازنی