فیلم گفتگو با علیرضا سلطانی رتبه‌ی 8 تجربی منطقه 2 کنکور 97

فیلم گفتگو با علیرضا سلطانی رتبه‌ی 8 تجربی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید.....

فیلم گفتگو با علیرضا سلطانی رتبه‌ی 8 تجربی منطقه 2 کنکور 97

فیلم گفتگو با علیرضا سلطانی رتبه ی 8 تجربی منطقه 2 کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید .....

فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر علیرضا سلطانی
فیلم کامل گفتگو با علیرضا سلطانی