فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه‌ی 10 تجربی کشور در کنکور97

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه‌ی 10 تجربی کشور در کنکور97 را در ادامه مشاهده کنید....

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه‌ی 10 تجربی کشور در کنکور97

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه ی 10 تجربی کشور در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید ......

فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر پریا ولی زاده
فیلم کامل گفتگو با پریا ولی زاده