تحلیل سوالات دامدار جغرافیای دهم-آزمون 20 مهر

آب و هواشناسی-هواشناسی-اقتصاد-جغرافیای اقتصادی-جمعیت-جامعه شناسی-کل نگر-دید ترکیبی

تحلیل سوالات دامدار جغرافیای دهم-آزمون 20 مهر

تحلیل سوالات دامدار جغرافیا دهم-آزمون 20 مهر

سوال 83 و 86 جزء سوالات دامدار آزمون 20 مهر بودند.

سوال 83-(53 درصد از پاسخ دهندگان به این سوال به اشتباه گزینه 2 را انتخاب کرده اند).

تحلیل سوال:

*با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد=یک اصل هواشناسی

*بررسی تاثیر(افزایش ارتفاع بر کاهش دما)بر نوع مصالح ساختمانی،منابع آب،فعالیت های اقتصادی،جاذبه های گردشگری و...=مربوط به حوزه آب و هواشناسی

*تولید،توزیع،مصرف کالاها و خدمات،نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا=علم اقتصاد

*چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان=جغرافیای اقتصادی

نتیجه نهایی و پاسخ صحیح:گزینه4- (34 درصد از پاسخ دهندگان به این سوال پاسخ صحیح داده اند).


سوال86-(33درصد از پاسخ دهندگان به اشتباه گزینه 4 را انتخاب کرده اند).

الف)چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی،حاصل روابط متقابل انسان و محیط است.(حاصل روابط متقابل انسان ها با یکدیگر غلط است)

ب)جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری موضوعات را مطالعه و بررسی می کند زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.(جزء نگر غلط می باشد)

ج)رابطه جغرافیا با سایر علوم دوسویه بوده و در یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند.(این جریان دو طرفه است و سایر علوم از جغرافیا بهره بیشتری نمی برند و این گزینه نیز غلط می باشد).

د)جغرافیای شهری و جغرافیای جمعیت به ترتیب از مطالعات شهری معماری و جمعیت شناسی کمک میگیرند.

(پس جامعه شناسی در این گزینه غلط است)

نتیجه نهایی و پاسخ صحیح:هر چهار گزینه غلط میباشد پس گزینه 3 صحیح می باشد(که 28 درصد آن را به درستی انتخاب کرده اند)

معصومه حسینی صفا(مسئول درس جغرافیای دهم)مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24