تحلیل ازمون درس تاریخ آزمون 20 مهر دهم انسانی

میانگین چندازده دانش آموزان دردرس تاریخ نشان می‌دهد که سطح سوالات آزمون 20 مهر درس تاریخ متوسط رو به سخت بوده، در این آزمون در درس تاریخ باسه سوال چالشی رو به رو بودیم.

تحلیل ازمون درس تاریخ آزمون 20 مهر دهم انسانی


میانگین چندازده دانش آموزان دردرس تاریخ نشان می‌دهد که سطح سوالات آزمون 20 مهر درس تاریخ متوسط رو به سخت بوده، در این آزمون در درس تاریخ باسه سوال چالشی رو به رو بودیم.


سوال 76-سکه ی زیر مربوط به کدام سلسله از حکومت های حاکم بر ایران بوده است و منشور کورش از نظر درجه ی اهمیت و اعتبار جزو منابع... محسوب می شود که در حال حاضر در موزه شهر ... نگهداری می شود.

1)ساسانیان- دست اول- بریتانیا در لندن

2)اشکانیان- اصلی- بریتانیا در لندن

3)ساسانیان- فرعی- پالرمو در ایتالیا

4)اشکانیان- دست اول- پالرمو در ایتالیا

پاسخ تشریحی: بنظر می رسد این سوال یکی از چالشی ترین سوالات آزمون 20 مهر در درس تاریخ بوده است، یکی از منابع مهم کنکور که در سال های اخیر مورد توجه طراحان کنکور نیز بوده است، سوالاتی هستند که از تصاویر کتاب طرح می شود و دانش آموز تنها در صورتی قادر به پاسخگویی به این تیپ از سوالات می باشد که روی اشکال مهم کتاب مسلط باشد شاید بتوان گفت قسمت اعظمی از دانش آموزان به تصاویر کتاب در درس تاریخ بی توجه هستند. تصویر صورت سوال، تصویر سکه ای متعلق به دوره ی اشکانی است.همانطور که می دانید منشور کوروش جزو آثار باستانی دوره ی هخامنشیان می باشد که دانشمندان برای بدست آوردن اطلاعات از زمان هخامنشیان به آن مراجعه می کنند در نتیجه منبع دست اول یا اصلی محسوب می شود که منشور کورش در حال حاضر در موزه ی شهر بریتانیا در لندن نگهداری می شود.


سوال 77- کدام گزینه در رابطه با سوالات زیر صحیح است؟

الف) با پیشرفت و تکامل شیوه های پژوهش در تاریخ در دو قرن اخیر، مورخان به اهمیت استفاده از چه وسیله ای در مطالعات تاریخی پی برده اند؟

ب) با توجه به محتوا " سنگ نوشته های بیستون و تخت جمشید" چه نوع گاه شماری در قلمرو هخامنشیان رواج داشت؟

ج) کدام توضیح در رابطه با گاه شماری اوستایی صحیح است؟

د) قرآن، تاریخ را چگونه معرفی می کند؟

1)الف) نقشه ها ب) خورشیدی-قمری بابلی ج) ماه ها و روزهای هر ماه با اسامی ایزدان و فرشتگان نامگذاری شده بود. د) منبع معتبر برای کسب شناخت و تفکر 

2) الف) سکه ها  ب) سلوکی ج) سال به دوازده ماه قمری سی روزه تقسیم می شد د) منبعی برای درک زمان حال و ترسیم مسیر آینده 

3) الف) نقشه ها ب) اوستایی ج) مبدا گاه شماری اوستایی به تخت نشستن هر پادشاه بود د)منبع معتبر برای کسب شناخت و تفکر

4) الف) سکه ها ب) دوازده حیوانی ج)سال را 365 و یک چهارم شبانه روز محاسبه می کردند د) منبعی برای درک زمان حال و ترسیم مسیر آینده 

پاسخ تشریحی: با پیشرفت و تکامل شیوه های پژوهش در تاریخ در دو قرن اخیر، مورخان به اهمیت استفاده از نقشه ها در مطالعات تاریخی پی برده اند همچنین گاه شماری خورشیدی- قمری بابلی در قلمرو هخامنشیان رواج داشت و در گاه شماری اوستایی ماه ها و روزهای هر ماه با اسامی ایزدان و فرشتگان نامگذاری شده بود. و قرآن تاریخ را به عنوان منبع معتبر برای کسب شناخت و تفکر معرفی میکند.

سوال 78- چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 

الف) در مرحله ی گردآوری و تنظیم اطلاعات کار مورخان شباهت بسیاری به کار کارآگاهان پلیس دارد.

ب) مردمان بین النهرین و رومی های باستان در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند.

ج) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها، گاه شماری خورشیدی- قمری رایج بود.

د) مصریان گاه شماری خورشیدی دقیق و منظمی داشتند.

ه) در مرحله ی تحلیل و تفسیر اطلاعات پژوهشگر اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع و اسناد تاریخی استخراج و سپس تنظیم و دسته بندی می نماید.

1) دو

2) سه

3) چهار

4) یک

پاسخ تشریحی: موارد الف، ب و ه نادرست می باشند دانش آموزان دقت کنند برای پاسخگویی به این تیپ سوالات باید روی متن کتاب تسلط کامل داشته باشید و متن را دقیق و خط به خط بخوانید تا بتوانید پاسخ درست دهید. مراحل پژوهش در تاریخ از جمله مباحث مهمی هست که قطعا یکی از  منابع سوالات کنکور برای طراحان سوال می باشد دانش آموز ضمن توجه به ترتیب مراحل و حفظ اعداد طبق ترتیب، باید به مطالب مرتبط با هر موضوع هم توجه کند. در مرحله ی تحلیل و تفسیر اطلاعات کار مورخان شباهت بسیاری به کار کارآگاهان پلیس دارد. مردمان بین النهرین و مصریان باستان در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند. در مرحله ی گردآوری و تنظیم اطلاعات پژوهشگر اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع و اسناد تاریخی استخراج و تنظیم و دسته بندی می نماید. دقت کنید سوال تعداد مواردصحیح را خوسته است.

مائده السادات شاهمردای(مسئول درس تاریخ دهم)

مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24