کنکور 98

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه‌ی 7 انسانی کنکور 97

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه‌ی 7 انسانی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید.....

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه‌ی 7 انسانی کنکور 97

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه ی 7 انسانی منطقه 3 کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید.......

فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر کیمیا طهماسبی
فیلم کامل گفتگو با کیمیا طهماسبی