سطح دشواری دوازدهم تجربی-آزمون 20 مهر

شیمی دوازدهم آسان و فیزیک دوازدهم دشوار بود. زیست پایه و شیمی پایه آسان بودند.

سطح دشواری دوازدهم تجربی-آزمون 20 مهر

دوازدهمی های رشته تجربی 

سلام

آمارهای بعد از برگزاری آزمون 20 مهر بدین شرح است:


سطح دشواری دوازدهم تجربی-آزمون 20 مهر

سیستم ده دهی بدین شرح بود:

شایان ذکر است که رنگ دهی بر اساس میانگین ده دهی کنکور سه سال اخیر صورت گرفته است.

رنگ قرمز : کمی دشوارتر از کنکور

رنگ سبز : کمی آسان تر از کنکور

بدون رنگ: منطبق بر کنکور

سطح دشواری دوازدهم تجربی-آزمون 20 مهر


شیمی دوازدهم آسان و فیزیک دوازدهم دشوار بود. 

زیست پایه و شیمی پایه آسان بودند.

مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24