نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی به همراه 12 تست نکته دار

نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی به همراه 12 تست نکته دار به قلم رتبه برترها

نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی به همراه 12 تست نکته دار

خلاصه رتبه برترها 

سلام فارغ التحصیل های کنکوری 

مطلب زیر که مختص آزمون 20 مهر ماه می باشد شامل خلاصه نکات فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی و 12 تست نکته دار از این مطالب می باشد.

حتما جهت آمادگی برای آزمون 20 مهر، این مطلب را مطالعه نمایید.

نویسندگان:

محمد رضا عسگری و بهاره اخوت دانشجویان پزشکی دانشگاه ایران