فیلم گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 زبان کشور در کنکور 97

فیلم گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 زبان کشوری در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید ....

فیلم گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 زبان کشور در کنکور 97

فیلم گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 زبان کشوری در کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید.....

فایل های ضمیمه

ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر علی سرائر طوسی
فیلم کامل گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 کشوری زبان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24