کنکور 98

دوازدهم تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 6 مهر

فیزیک دهم و دین و زندگی یازدهم آسان بوده است. شیمی دهم دشوار بوده است. بقیه درس‌ها سطح شواری متعادلی داشته است.

دوازدهم تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 6 مهر

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است:


دوازدهم تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 6 مهر

فیزیک دهم و دین و زندگی یازدهم آسان بوده است. 

شیمی دهم دشوار بوده است. 

بقیه درس‌ها سطح شواری متعادلی داشته است.