کاظم قلم چی : در یک نگاه ، برنامه‌های امسال شما در کانون

برنامه‌ی راهبردی : ثبت نام کافی نیست غیبت نکنید

کاظم قلم چی : در یک نگاه ، برنامه‌های امسال شما در کانون


برنامه ی راهبردی :

ثبت نام کافی نیست غیبت نکنید


سکوهای مقایسه را  جدی بگیرید :

سکوهای پایه : اولین سکو: 23 شهریور و 6 مهر  دومین سکو :  16 آذر  سومین سکو : 5بهمن  سکوی چهارم : 7 فروردین

سکوهای دوازدهم :2 آذر ، 30 آذر ، 21 دی ، 16 فروردین

در این سکوها  میزان پیشرفت خود را به صورت چند از 10 در هر درس با سکوی قبلی مقایسه می کنید


برنامه ی خود را با کمک  پیمانه ها تنظیم کنید : 

پیمانه ها ابزار مناسبی برای برنامه ریزی شما هستند  

در هر آزمون حدودا  60پیمانه ی 20 سوالی  از درس های اختصاصی را  امتحان می دهید  اگر هر پیمانه را نیم ساعت در نظر بگیرید 30 ساعت در دو هفته و 15 ساعت در یک هفته می شود: تقریبا روزی دو ساعت برای اختصاصی و به عبارت دیگر یک پیمانه برای هر درس اختصاصی در هر روز


ایستگاه های جبرانی سبب جبران ضعف ها می شود : پنج ایستگاه جبرانی در برنامه وجود دارد

در صورتی که به هر دلیلی از برنامه عقب افتادید یا برنامه ی مدرسه تان در بعضی موارد هماهنگ نبود نگران نباشید . در ایستگاه های جبرانی می توانید عقب ماندگی  و ضعف خود را جبران کنید .


در ایستگاه های جبرانی به سراغ سه کارنامه بروید و اگر توانستید جزوه ی هوشمند را تهیه کنید  :

کارنامه ی  اشتباهات ، کارنامه ی بازیابی  ، کارنامه ی مبحثی ، سه ابزار موثر در ایستگاه های جبرانی هستند

این سه کارنامه راندمان  مطالعه ی شما در ایستگاه های جبرانی  به شدت بالا می برند 

قدر اشتباهات خود را بدانید ، این سوال ها بهترین منبع برای مطالعه و تمرین شما در ایستگاه های جبرانی هستند .

جزوه ی هوشمند کتابی است که شامل مهم ترین سوال هایی است که در طول سال امتحان داده اید و یاد گیری آن ها برای شما اولویت دارد . این جزوه بر اساس آنالیز نتایج قبلی شما تهیه می شود و مخصوص خود شماست .  می توانید خودتان پرینت کنید یا این که  از طریق سایت تهیه کنید .


برای  امتحانات مدرسه آماده شوید

هم زمان با آزمون های تستی خودتان را برای امتحانات نهایی هم آماده کنید . برای امتحانات نهایی امسال دو  اقدام مهم را در برنامه ی راهبردی آزمون های کانون  در نظر گرفته ایم : توجه ویژه به کلاس دوازدهم ،  پوششی بودن برنامه ی دوازدهم در آزمون های با پیشرفت تدریجی  . هر فصل از کتاب های دوازدهم   در آزمون های بعدی هم پوشش داده می شود.  یک آزمون در 30 آذر قبل از شروع امتحانات مدرسه و دیگری در 21 دی پس ازپایان  امتحانات نیم سال اول به عنوان ایستگاه جبرانی ، به پایان رساندن درس های دهم و یازدهم تا پایان اسفند برای آن که پس از عید زمان کافی برای پرداختن به دوازدهم و امتحانات نهایی داشته باشید .

علاوه بر توجه به دوازدهم در برنامه ی راهبردی ، امکان شرکت در آزمون های تشریحی را هم دارید . شرکت در این آزمون ها اختیاری است و می توانید به پشتیبان خود مراجعه کنید.


یک منبع مهم نیز برای آمادگی امتحانات منتشر کرده ایم

کتاب های 500 سوال تشریحی برای آمادگی شما در امتحان های مدرسه و امتحان های نهایی موثر است.


سه پروژه ی پایانی

پروژه های پایانی را بشناسید

دوران طلایی نوروز-  پروژه ی هفتم – دوران جمع بندی

در میان این سه پروژه باید در مورد پروژه ی هفتم هشدار بدهیم . پس از دوران نوروز برخی دانش آموزان از برنامه جدا می شوند ( چرا ؟) . مراقب باشید که حساس ترین  پروژه همین پروژه است . برنامه ی راهبردی را با دقت مطالعه کنید به ویژه  به برنامه ی سه پروژه پس از عید دقت کنید .


دفتر برنامه ریزی  را بنویسید 

هفت ویژگی اصلی  دفتر برنامه ریزی را بشناسید .  

صفحه ی 182دفتر را حتما تکمیل کنید.


برنامه ی هر دانش آموز مخصوص خود اوست .

 نگاه به گذشته : بیشترین اعدادی که در این دفتر می نویسید  مربوط به کارهایی است که انجام دادید کافی است پس از مطالعه  زمان مطالعه ی خود را در ستون همان روز یادداشت کنید . 

نقش اصلی را در برنامه ریزی خود شما دارید . رقیب اصلی هر دانش آموز خود اوست : در هر هفته سعی می کنید از هفته ی قبل خودتان بهتر شوید . مقیاس زمانی برنامه یک هفته است . این روش برنامه ریزی خیلی ساده است و هر روز یکی دو دقیقه و هر هفته پنج دقیقه برای جمع بندی از شما زمان می گیرید .  این روش برنامه ریزی انعطاف پذیر است و می توانید  ابتکارات و ایده های خود را در دفتر  ارائه دهید .  


کتاب خود آموزی را تکمیل کنید

درست است که جعبه ابزار کارنامه  همه ی اطلاعات مربوط به شما را در اختیارتان قرار می دهد . اما بهتر است هوش مصنوعی را با هوش طبیعی و انسانی تلفیق کنید . در کتاب خود آموزی نکات ضروری هر آزمون را که برایتان مهم تر است یادداشت کنید .  


بازیابی مهم تر از بازخوانی است

هر وعده ی مطالعه را با تمرین شروع کنید . می توانید در آغاز هر وعده ی مطالعه یک پیمانه ی 20 سوالی را امتحان دهید و سپس تشخیص دهید کدام قسمت ها را باید بیشتر مطالعه کنید. بازیابی ( امتحان ) قبل از مطالعه هم انگیزه ی شما را افزایش می دهد و هم  این که  قسمت هایی  راکه برایتان ضروری تر است ، مشخص می کند.


در جلسه ی پنج نفره ی دستاوردها  شرکت کنید . 

 اولیا ی خود را دعوت کنید . امسال دو جلسه ی دستاوردها خواهید داشت :  اولی در پایان آبان و اوایل آذر  و دومی در بهمن ماه. 


دستاوردهایتان را به صورت پاورپوینت ارائه دهید .

 چند بار قبل از جلسه تمرین کنید . 

اگر نمی توانید پاورپوینت درست کنید به صورت مقاله ای چهار قسمتی ، ارائه ی خود را آماده کنید :  1- دستاوردهایتان چیست ؟  2-با چه روش هایی موفق شدید ؟ 3 – هدف میان مدت شما برای سه ماه بعدی چیست ؟ 4 – با چه راهکارهایی می خواهید به هدف هایتان برسید .از اولیای خود بخواهید از ارائه ی شما در جلسه فیلم برداری کنند . بعدا چند بار ببینید و ارائه ی خودتان را تحلیل کنید .  در ارائه های بعدی و وقتی به دانشگاه رفتید دیدن ارائه های قبلی تان مفید خواهد بود .


جعبه ابزار کارنامه

به جز کارنامه ی اصلی شش کارنامه ی دیگر دارید . اگر دانش آموزی غیبت کند این کارنامه ها ناقص و کم ارزش می شود و اگر دانش آموزی تقلب کند تمام این کارنامه ها بی ارزش و بی فایده خواهند شد .

کارنامه ی هدف گذاری ، کارنامه ی اشتباهات برای همان روز آزمون

کارنامه ی پروژه ای ، کارنامه ی پنج نوع درس برای جلسه ی دستاوردها . کارنامه ی پنج نوع درس برای ایستگاه های جبرانی هم مفید است.


کارنامه ی مبحثی و کارنامه ی بازیابی  برای ایستگاه های جبرانی

جزوه ی هوشمند نیز می تواند به همراه کتاب خود آموزی در ایستگاه های جبرانی و در ایام امتحانات مدرسه  می تواند برایتان موثر باشد . اگر جزوه ی هوشمند ندارید حداقل کتاب خود آموزی را خوب تکمیل کنید .

در ایستگاه های جبرانی به جز کارنامه ی پروژه ای همه ی کارنامه های دیگر نقش ابزار برنامه ریزی هم دارند . کارنامه ی پروژه ای برای هدف گذاری میان مدت و بیان دستاوردها  موثرتر است .


انتخاب مشاور و  معلم خصوصی

اگر خواستید مشاور و معلم خصوصی انتخاب کنید به این دو معیار توجه کنید :

با اشخاصی کار کنید که خودشان عیارعلمی خوبی داشته باشند  و در دانشگاه های برتر درس خوانده باشند .

شما که دانش آموز کانون هستید  بهتر است کسانی را انتخاب کنید که با برنامه ی کانون هماهنگ باشند و قبلا در آزمون های کانون شرکت کرده باشند و با روش ها ، برنامه ی راهبردی و ابزارهای برنامه ای کانون آشنا باشند . فایده ی این کار این است که چند برنامه ای و آشفته نخواهید شد

 

اسلایدهای این مقاله را می توانید در قسمت فایل ضمیمه دانلود کنید.

کاظم قلم چی