کارنامه‌ی آزمون خود را دوست بدارید

یادتان باشد هر گونه سرزنش فقط مشکل را بزرگ‌تر و شدیدتر می‌کند و تفکر درست، تفکری است که تو را به حل مسئله بکشاند.

کارنامه‌ی آزمون خود را دوست بدارید

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که باعث پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود کارنامه‌ی آزمون است. با توجه به کارنامه‌ی آزمون به نقاط ضعف و قوت خود پی می‌برید و متناسب با آن برای آزمون بعدی هدف‌گذاری می‌کنید. کارنامه‌ی شما با هر نتیجه‌ای که باشد عملکرد شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، پس آن را دوست بدارید.

همه‌ی دلایلی که سبب می‌شود کارنامه‌ی آزمون به درستی مورد ارزیابی قرار نگیرد، ریشه در یک عقیده‌ی نادرست دارد، این که شما خود را با دیگران مقایسه می‌کنید و هنگامی که با آن‌ها برابر نیستید دچار خودکم‌بینی می‌شوید، سپس همه‌ی شکست‌های خود را مرور می‌کنید و آن‌ها را می‌شمارید. در حالی که عملکرد شما در هر آزمون نسبت به خودتان و آزمون‌های قبل سنجیده می‌شود. شما باید در هر آزمون نسبت به آزمون‌های قبلِ خودتان پیشرفت کنید. پس اگر ناهماهنگی و نارضایتی در کارنامه‌ی خود مشاهده کردید آن را بپذیرید و بگویید: «این کارنامه‌ی من است و من مسئول آن هستم». این جمله به شما قدرت و اختیار می‌دهد و شما را آماده می‌کند تا راه‌حل‌های بهبود عملکرد خود را پیدا کنید. سپس با مشاهده‌ی دفتر برنامه‌ریزی و عملکرد دو هفته‌ی گذشته‌ی خود، در مورد کارنامه‌ی آزمون فکر کنید، آن گاه قضاوت کنید که آیا این نتایج با عملکرد دو هفته‌ی قبل شما هم‌خوانی دارد یا خیر و متناسب با پاسخ این سؤال برای دو هفته‌ی آینده برنامه‌ریزی کنید.

یادتان باشد هر گونه سرزنش فقط مشکل را بزرگ‌تر و شدیدتر می‌کند و تفکر درست، تفکری است که تو را به حل مسئله بکشاند. پس کارنامه‌ی روز آزمون خود را دوست بدارید و برای هر پیشرفتی که در آن مشاهده می‌کنید خود را تشویق کنید.