پایان دور اول

پشت سر گذاشتن این دور (تابستان) در صورتی که خوب تلاش کرده باشید در افزایش اعتماد به نفس و کمتر شدن آزمون و خطا‌های شما در طول ادامه مسیر نقش بسزایی دارد.

پایان دور اول

به نوعی می توان پروسه تلاش برای موفقیت در آزمون کنکور را به چهار فصل و چهار دور رقابتی در سال دوازدهم تفسیر کرد، چهار دور که هر کدام ارزش خاص خود را دارد اما دور اول و آخر در پیروزی شما نقش مهم تری ایفا می کنند. احتمال این وجود دارد که شما نتوانسته باشید به طور کامل با برنامه راهبردی پیش بروید و تمامی مباحث آن را پوشش داده باشید اما دور اول و تابستان به نوعی قلق گیری شما در فراشناخت چگونگی خواندن دروس برای کنکور و آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود ضمن پیشروی در دروس دهم و یازدهم می باشد.

پشت سر گذاشتن این دور (تابستان) در صورتی که خوب تلاش کرده باشید در افزایش اعتماد به نفس و کمتر شدن آزمون و خطا های شما در طول ادامه مسیر نقش بسزایی دارد.

در طول تابستان تقریباْ بیش از 60 درصد بودجه بندی کنکور را برای خود ضمن شرکت در آزمون های برنامه ای کانون مرور و بازیابی کرده اید و این خود کمک کرده است که تداوم آموزش و یادگیری شما حفظ گردد. اینک با شروع مهرماه پرونده آموزشی خود را در تابستان بررسی و تحلیل کنید، با مراجعه به دفتر برنامه ریزی میزان مطالعه خود را در هر درس با رشد تعداد چند از ده نسبت به آزمون اول تابستان مقایسه کنید و ببینید آیا تلاش شما برای هر درس به چه اندازه کارساز و مفید واقع شده است و روش کار و مطالعه شما نیاز به چه اصلاحاتی دارد. از آزمون 20 مهرماه ضمن شروع مباحث دروس دوازدهم در برنامه راهبردی، دروس دهم و یازدهم نیز مجدد با سرعت پیشروی منطقی آغاز و تکرار می گردند. حالا نوبت شماست که مثل موفق ها با آنالیز و تفکر در عملکرد تابستان خود برای پروژه های پیش رو استراتژی موفقیت شخصی خود را تعریف کنید.