امسال تلاشم پررنگ‌تر از همیشه است

امسال باید تلاش کنم تا روی نقاط قوتم بیشتر تمرکز کنم و درس هرروز را در همان روز مطالعه کنم تا خانه‌‌های دفتر برنامه‌ریزی‌ام رنگ آبی و سبز داشته باشند.

امسال تلاشم پررنگ‌تر از همیشه است

از همان روزهای آغازین مدارس تصمیم گرفته‌ام که متفاوت‌تر از همیشه عمل کنم. امسال نیز مثل ساله‌ای گذشته در کانون حضور دارم و برنامه‌ی راهبردی‌اش را در کنار برنامه‌ی مدرسه در اتاقم نصب کرده‌ام. بهترین سرگرمی‌ام شرکت در آزمون‌‌های برنامه‌‌‌ای و رقابت با خودم است. پیشرفت در آزمون‌ها و کسب تراز خوب باعث دلگرمی من و خانواده‌ام می‌شود.

پر کردن دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی را یکی از اولویت‌‌های مهم برنامه‌ی روزانه‌ام قرارداده‌ام. امسال باید تلاش کنم تا روی نقاط قوتم بیشتر تمرکز کنم و درس هرروز را در همان روز مطالعه کنم تا خانه‌‌های دفتر برنامه‌ریزی‌ام رنگ آبی و سبز داشته باشند.

افزایش ساعات مطالعه، پیشرفت در مدرسه و کسب نمرات خیلی خوب، مدیریت زمان وقتی که در خانه هستم، پیش‌خوانی درس‌ها قبل از تدریس معلم،کشف روش‌‌های مطالعه و ... از مهم‌ترین هدف‌‌های من است.

راستی دوست خوبم برنامه‌ی تو برای امسال چیست؟