کتاب سبز و یک دنیا ویژگی مثبت

کتاب سبز در کنار کتاب درسی بهترین ابزار برای تثبیت آموخته‌های مطالب درسی است.

کتاب سبز و یک دنیا ویژگی مثبت

کتاب سبز در کنار کتاب درسی بهترین ابزار برای تثبیت آموخته‌های مطالب درسی است. شما می‌توانید بعد از خواندن کتاب درسی با 2 هدف اصلی کتاب سبز را بخوانید:                  

  •  بتوانید به سوالات مفهومی و مسائل تشریحی پرتکرار پاسخ بدهید.

  • بتوانید به خوبی از عهده‌ی تست‌های 4 گزینه‌ای استاندارد برآیید.

پس از مطالعه‌ی دقیق کتاب درسی می‌توانید به سراغ درس‌نامه‌ی کتاب‌های سبز بروید تا دام‌های آموزشی و نکات هر مبحث را بهتر درک کنید و بعد از آن به سوالات تشریحی شامل امتحان‌های نهایی و پرتکرار مدارس کشور، برای آمادگی درامتحانات تشریحی مدارس پاسخ دهید و هنگامی که مطمئن شدید علاوه بر درک دقیق درسنامه توانسته‌اید به خوبی به سوالات تشریحی پاسخ دهید، برای اطمینان بیشتر پرسش‌های4 گزینه‌ای کنکور سراسری، آزاد و آزمون‌های کانون، که در کتاب آمده است را نیز حل کنید تا برای شرکت در آزمون‌ها کاملأ آماده شوید. در نهایت می‌توانید طبق پاسخنامه‌ی کتاب که در انتهای کتاب آمده است سوال‌های 4 گزینه‌ای، تشریحی و سوال‌های آزمون پایان فصل خود را تصحیح کنید و به خودتان نمره بدهید. این همه ویژگی مثبت در کتاب سبز کانون یک‌جا برای شما آمده است.