طراحی صندلی چرخدار با کمترین آسیب پوستی

محققان دانشگاه تگزاس در آرلینگتون موفق به ساخت یک صندلی چرخدار شده اند که با تشک انعطاف پذیر و شبکه ای از حسگرهای فشار، مانع از آسیب پوستی و زخم بستر می‌شود.

طراحی صندلی چرخدار با کمترین آسیب پوستی
محققان دانشگاه تگزاس در آرلینگتون موفق به ساخت یک صندلی چرخدار شده اند که با تشک انعطاف پذیر و شبکه ای از حسگرهای فشار، مانع از آسیب پوستی و زخم بستر می شود.

کاربران صندلی چرخدار با مشکلات زیادی مواجه هستند. به دلیل استفاده طولانی در طول روز و ایجاد فشار در نشیمنگاه صندلی، زخم پوستی، عرق سوز شدن، کبودی و گاهی زخم بستر گریبانگیر بیماران است. محققان دانشگاه تگزاس برای حل این مشکل،‌ تشک صندلی چرخدار را بهبود بخشیده اند.
نشیمنگاه این صندلی جدید از بخش های الکترونیکی منعطف ساخته شده است که مانند تشک مواج، هوا در آن جریان دارد و قسمت های مختلف به صورت مدام فشرده یا برجسته می شوند. از طرفی در تشک این دستگاه شبکه ای از حسگرهای فشار قرار دارد.
زمانی که بدن روی صندلی قرار می گیرد، حسگرها یک نقشه دیجیتالی ترسیم می کنند که نشان دهنده نقاطی از بدن است که متحمل بیشترین فشار هستند. در این حالت تشک با ایجاد قله و دره در بخش های مختلف، میزان فشار را توزیع می کند تا در نقطه خاصی از بدن متمرکز نباشد.
این سیستم علاوه بر صندلی چرخدار، در انواع پروتز از جمله پای مصنوعی نیز قابل استفاده است تا کمترین آسیب به پوست و بدن وارد شود.

منبع :