گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

برای رسیدن به فراشناخت از آزمون و خطا استفاده کردم. البته از روش‌های رتبه‌های برتر که روی سایت کانون قرار می‌گرفت هم استفاده می‌کردم .

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

برای رسیدن به فراشناخت از آزمون و خطا استفاده کردم
از چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای شرکت کردی؟

از اول دبیرستان در 74 آزمون برنامه‌ای شرکت کردم.


علت این پیوستگی از سال‌های پایه چیست؟

درس‌های سه سال پایه در کنکور مهم است و مباحث سال دوم دبیرستان هم می‌تواند به اندازه‌ی مباحث سال چهارم تأثیرگذار باشد. چون کانون آزمون‌های برنامه‌ای دارد حتی زمانی که مدارس تعطیل است دانش‌آموز می‌تواند برای درس خواندن برنامه داشته باشد.


از چه زمانی به خودآگاهی در مورد درس‌ها رسیدی؟

از سوم دبیرستان آگاهی‌ام بیش‌تر شد و از آن به بعد شاهد پیشرفت‌هایم بودم. سال چهارم ترازم ثابت شد و حدود 8200 بود.

امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1


از چه ترازی شروع کردی؟

سال اول دبیرستان میانگین ترازم 6700 بود.


علت این پیشرفت چه بود؟

حجم و کیفیت مطالعه‌ام سال به سال بیش‌تر و بهتر شد‌. پیوستگی‌ام در مطالعه هم دلیل مهمی برای این پیشرفت بود. در سال چهارم هیچ روزی نبود که مطالعه نداشته باشم.


موفقیت خودت را بیش‌تر حاصل هوش و استعداد می‌دانی یا تلاش و سخت‌کوشی؟

به نظرم تلاش کردن هم هوش و استعداد مخصوص به خودش را لازم دارد و این دو از هم مجزا نیستند؛ اما از بین این دو به سخت‌کوشی بیش‌تر اهمیت می‌دهم. با تلاش کردن می‌توانیم به توانایی‌هایی که نداریم دست یابیم و مهارت‌هایی را که داریم تقویت کنیم.


خودت را بیش‌تر باهوش می‌دانی یا سخت‌کوش؟

سخت‌کوش

امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1


برنامه‌ی راهبردی چه ویژگی‌های مهمی دارد؟

مرورهای مناسب در برنامه از فراموشی مطالب جلوگیری می‌کند و این تکرارها به تسلط دانش‌آموز کمک می‌کند.


در این سال‌ها چه‌قدر به فراشناخت در مورد نحوه‌ی مطالعه‌ی درس‌ها رسیده بودی؟

برای رسیدن به فراشناخت از آزمون و خطا استفاده کردم. البته از روش‌های رتبه‌های برتر که روی سایت کانون قرار می‌گرفت هم استفاده می‌کردم اما درنهایت با آزمون و خطا به روش مناسب خودم می‌رسیدم.


نقش پدر و مادر در این موفقیت چیست؟

با مادرم خیلی صحبت می‌کردم و خیلی به من روحیه می‌داد. شب کنکور هم با هم گفت‌وگو داشتیم و در آرامش من خیلی مؤثر بود.


یک جمله در مورد خودت بگو.

من خیلی رؤپرداز هستم و البته سخت‌کوش.

امیررضا وظیفه هم‌چنین رتبه‌ی 9 زبان منطقه‌ی 1 را هم کسب کرده است.

امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1