گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور

در کنکور ریاضی هم شرکت کردم و رتبه‌ام 721 منطقه شد. انتخاب اولم رشته‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و انتخاب دوم زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران است.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور

برنامه‌ی راهبردی به دانش‌آموز اجازه‌ی خلاقیت می‌دهد

از چه زمانی به کانون آمدی؟

تابستان اول دبیرستان در چند آزمون شرکت کردم و احساس می‌کردم درس‌ها برایم آسان است و تصمیم گرفتم چهارم دبیرستان دوباره در آزمون‌های کانون شرکت کنم. در سال چهارم در 17 آزمون حضور داشتم.


در رشته‌ی منحصراً زبان شرکت کردی؟

در کنکور ریاضی هم شرکت کردم و رتبه‌ام 721 منطقه شد. انتخاب اولم رشته‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و انتخاب دوم زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران است.

علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور


فکر می‌کنی برنامه‌ی راهبردی چه ویژگی‌ مهمی دارد؟

برنامه‌ی راهبردی یک برنامه‌ی کلی است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد برای برنامه‌ریزی خلاقیت داشته باشد. مسیر اصلی را نشان می‌دهد اما دانش‌آموز را محدود نمی‌کند و انعطاف را از برنامه‌اش نمی‌گیرد.


چه شد که زبان انگلیسی را انتخاب کردی؟

من به زبان‌های خارجی علاقه دارم و حتی در سال کنکور به کلاس زبان آلمانی هم می‌رفتم و آن را به خاطر کنکور تعطیل نکردم.


از چه ترازی شروع کردی؟

من قبل از این در المپیاد نجوم شرکت کرده بودم و مدال برنز را کسب کردم. چون تمرکزم روی المپیاد بود اولین تراز من حدود 5800 شد. سال اول دبیرستان نقطه‌ی قوت من درس دین و زندگی و عربی بود اما سال چهارم متوجه شدم در این درس‌ها افت کرده‌ام و به حدود 30 درصد رسیده بودم. کارنامه‌ی اشتباهاتم را بررسی کردم تا ببینم چه مشکلاتی باعث این افت شده است. از فرصت آزمون‌ها استفاده کردم تا اشتباهاتم را بشناسم و نمراتم را ارتقا دهم.

علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور


نشان می‌دهد که شما در زمینه‌های متنوع فعالیت داشته‌ای. این تنوع چه‌قدر می‌تواند به شما کمک کند؟

من انرژی‌ام را در زمینه‌های مختلف تقسیم کردم که حوزه‌های متفاوت را تجربه کنم. اگر انرژی‌ام را روی یک چیز متمرکز می‌کردم و شکست می‌خوردم گویی تمام آن تلاش‌ها بیهوده بوده است.


فکر می‌کنی پدر و مادرت چه کاری برایت انجام داده‌اند که از نظر آموزشی برایت مؤثر بوده است؟

به نظر من پدر و مادر دانش‌آموزان برتر در یک ویژگی با هم مشترک هستند. وقتی می‌بینند فرزندشان نتیجه می‌گیرد به او اعتماد می‌کنند و فشار بی‌مورد به او تحمیل نمی‌کنند. او را در انتخاب‌هایش آزاد می‌گذارند و به او اعتماد می‌کنند. پدر و مادر من هم برای من جای انعطاف می‌گذاشتند.


یک جمله در مورد خودت بگو.

دوست دارم در ابعاد مختلف رشد داشته باشم و چندبعدی باشم.

علی سرائر طوسی، رتبه‌ی 10 زبان کشور