گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با احمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگر

من اول دبیرستان از تراز 5800 شروع کردم. دوم دبیرستان به میانگین تراز 6900 رسیدم. سوم دبیرستان میانگین ترازم 6400 شد. سال چهارم به تراز 7800 رسیدم.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با احمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگر

سه ماه با روش آزمون و خطا برای خودم برنامه‌ریزی کردم
از کی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای شرکت کردی؟

از اول دبیرستان در 72 آزمون برنامه‌ای شرکت کردم. در سال چهارم هیچ غیبتی در آزمون‌ها نداشتم.


دلیل حضور مستمر شما چه بود؟

اگر در دو هفته‌ی بین آزمون‌ها نمی‌توانستم به مباحث برسم باز هم شرکت می‌کردم؛ چون اگر غایب می‌شدم مجبور بودم دوباره تمام مباحث مربوط به آن آزمون را بخوانم؛ اما با شرکت در آزمون متوجه می‌شدم که بعضی از درس‌ها نیاز به خواندن دوباره ندارند و فقط روی درس‌هایی که نخوانده بودم تمرکز می‌کردم. درواقع با آزمون دادن متوجه می‌شدم که برای کدام درس بیش‌تر وقت بگذارم.


برنامه‌ی راهبردی از نظر شما چه ویژگی‌های مهمی دارد؟

به نظرم تنها برنامه‌ای است که برای آزمون‌های دو هفته‌ یک‌بار طراحی شده و کارآمد است. مباحث آن مناسب این دو هفته است. اگر آزمون‌ها سه هفته یک‌بار بود حجم مباحث زیاد می‌شد و دانش‌آموزان را در برنامه‌ریزی کردن دچار مشکل می‌کرد.

احمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگر


از چه ترازی شروع کردی و چه‌قدر پیشرفت داشتی؟

من اول دبیرستان از تراز 5800 شروع کردم. دوم دبیرستان به میانگین تراز 6900 رسیدم. سوم دبیرستان میانگین ترازم 6400 شد. سال چهارم به تراز 7800 رسیدم.


علت این پیشرفت در سال آخر چه بود؟

من حدود سه ماه با روش آزمون و خطا برای خودم برنامه‌ریزی کردم و بالاخره در آبان‌ماه بعد از سه تراز 6600 به تراز بالای 7000 رسیدم.


بین هوش و استعداد ذاتی و تلاش و زحمت و مهارت‌های فراشناختی کدام‌یک در اولویت هستند؟

تلاش زیاد بعد از داشتن برنامه‌ریزی عامل مهم موفقیت من بود.


فکر می‌کنی پدر و مادرت چه کاری در زمینه‌ی آموزشی برایت انجام داده‌اند؟

پدر و مادرم همیشه می‌دانستند که اگر به من اجبار کنند نمی‌توانم درس بخوانم. فشار را روی من کم کردند و من هم توانستم با آرامش درس بخوانم.

          احمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگراحمدرضا ابراهیمی، رتبه 7 ریاضی ایثارگر