جایگزین سموم شیمیایی آفت کش برای تولید محصول

برای نخستین بار در کشور، با تلاش عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان مهار آفات گلخانه‌ای با استفاده از عوامل بیولوژیک محقق شد و کنه‌های شکارگر جایگزین سموم شیمیایی آف

جایگزین سموم شیمیایی آفت کش برای تولید محصول
برای نخستین بار در کشور، با تلاش عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان مهار آفات گلخانه‌ای با استفاده از عوامل بیولوژیک محقق شد و کنه‌های شکارگر جایگزین سموم شیمیایی آفت کش برای تولید محصول سالم شدند.

محمد خانجانی عضو هیئت علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه بوعلی سینا در مراسم آغاز بهره ‌برداری و تولید کنه‌های شکارگر، گفت: با توجه به آنکه تعدد سم پاشی در گلخانه ها منجر به تولید محصول ناسالم می شود، یکی از روش های مؤثر برای تولید محصول سالم، استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی است؛ در همین راستا برای نخستین بار در کشور شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه بوعلی سینا قادر به تولید انبوه 3 گونه کنه شکارگر شده است.
وی افزود: با توجه به آنکه تعدد سم پاشی در گلخانه ها برای مهار آفات، منجر به تولید محصول ناسالم و در نهایت به خطر افتادن سلامت جامعه مصرف کنندگان می شود، یکی از روش های موثر و سالم برای تولید محصول سالم، استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی یا حشرات و کنه‌هایی است که می توانند از آفات گلخانه ای تغذیه کنند؛ در همین راستا شرکت دانش بنیان عوامل مهار زیستی هگمتانه که در مرکز رشد و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فعال است، برای اولین بار در ایران قادر به تولید انبوه 3 گونه کنه شکارگر شده است.
به گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خانجانی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی در شرایط کم آبی کشور، اظهار داشت: از آنجا که شرایط مطلوب برای تولید محصولات گلخانه ای فراهم می شود، همین شرایط مطلوب برای حشرات و کنه های گیاه خواری که از محصولات گلخانه ای تغذیه می کنند، فراهم شده و منجر به ایجاد جمعیت زیادی از آفات گلخانه ای در کوتاه ترین زمان ممکن می‌شود که در اغلب موارد گلخانه دار برای جلوگیری از خسارت، با استفاده از سموم شیمیایی اقدام به کنترل و مهار آنها می کند.
عضو هیئت علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه بوعلی سینا افزود: تاکنون سطوح اندکی از گلخانه‌های ایران اقدام به تولید محصولات سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی کرده‌اند که در همه موارد عوامل کنترل کننده بیولوژیک از خارج از کشور وارد شده است، اما در حال حاضر پس از 8 سال تحقیق و پژوهش و با فراهم شدن عوامل بیولوژیک مورد نیاز گلخانه های منطقه و حتی کشور، این امر بومی سازی شده است.
وی ضمن یادآوری این مهم که محصولات کشاورزی آلوده به سموم شیمیایی سبب ایجاد تومورهای سرطانی در جامعه انسانی می‌ شوند، گفت: از هر 3 گونه کنه شکارگر تولید شده می توان در عرصه گلخانه هایی که مشکل آفت دارند، بهره برد و با تولید آنها در محیط آزمایشگاهی و سپس رهاسازی در گلخانه ها، قادر به تولید محصول بدون آلودگی به بقایای سموم شیمیایی خواهیم بود. به علاوه با آوردن تنوع زیستی در سیستم‌های زراعی، باغی و گلخان ای، گامی موثر در حفظ محیط زیست برداشته می‌شود.
خانجانی افزود: در حال حاضر کنه‌های شکارگر در 2 اتاقک رشد در بستر مصنوعی آزمایشگاه پرورش و تولید می‌ یابند که در بسته ‌بندی‌های حاوی 'پانصدهزار کنه'، با طول عمر 38 روز، قابل عرضه به گلخانه داران می‌باشد و هر بسته می تواند تا 500 متر مربع از گلخانه را در ابتدای مراحل آلودگی به آفات پوشش دهد.
وی با ذکر این نکته که تنوع آفات گلخانه‌ای محدود است و نیز سایر امور مدیریتی و تمهیدات لازم مانند استفاده از توری ها بایستی انجام گیرد، خاطرنشان کرد: برخی از مزایای استفاده از آفت کش‌های طبیعی را می‌توان عدم ایجاد مقاومت در برخی از گونه‌های آفت ها، عدم آلودگی محیط زیست، حذف دشمنان طبیعی، ایجاد تنوع زیستی و مهم تر از همه تولید محصول سالم و عاری از آلودگی سموم شیمیایی نام برد.
این استاد دانشگاه در پایان ضمن قدردانی از زحمات نیروهای پرتلاش و متخصص آزمایشگاه در امر تولید و تحقیق و توسعه کار، از آغاز رهاسازی 3 نوع کنه تولیدی طی هفته آینده در دو گلخانه واقع در شهر همدان خبر داد.

منبع :