درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

درسنامه جامع مبحث مثلثات سال‌های دهم و یازدهم ویژه 6 مهر

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات ویژه آزمون 6 مهر دوازدهم تجربی

تهیه شده توسط مهدی حاجی نژادیان دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر