ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: شهریور

کتابخانه قلم چی شهرک اندیشه در شهریار استان تهران با زیربنای 60 متر مربع که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) ساخته شده است در شهریور 1389 افتتاح شد.

ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: شهریور

کتابخانه قلم چی شهرک اندیشه در شهریار استان تهران با زیربنای 60 متر مربع که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) ساخته شده است در شهریور 1389 افتتاح شد.


همچنین در شهریور سال 1391، کتابخانه بنیاد قلم چی دانشکده فنی دانشگاه تهران با زیربنای 3200 متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

دبستان دو کلاسه پسرانه قلم چی روستای مراد در شهرستان شوش دانیال استان خوزستان با زیربنای 144 متر مربع نیز در شهریور 1394 افتتاح شد.

و در پایان، مجتمع آموزشی دخترانه قلم چی شهر دورود استان لرستان با زیربنای 2600 متر مربع فضای آموزشی با 18 کلاس درس، در شهریور 1396 به بهره برداری رسید.

بنیاد قلم چی در سال 84 وقف عام شد، بر گسترش دانش و آموزش و از آن سال به ساخت مدارس و کتابخانه ها در نقاط مختلف کشور اقدام کرده است.

در گزارش های آتی به دیگر پروژه های ساخت مدارس و کتابخانه ها توسط بنیاد قلم چی در هر یک از ماه های سال اشاره خواهیم کرد.


ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: شهریور

کتابخانه قلم چی شهرک اندیشه شهریار (شهریور 1389)ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: شهریور

کتابخانه قلم چی دانشکده فنی دانشگاه تهران (شهریور 1391)ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: شهریور

دبستان پسرانه روستای مراد شهرستان شوش دانیال استان خوزستان(شهریور 1394)ماه نگار ساخت مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی: شهریور

مجتمع آموزشی قلم چی شهرستان دورود استان لرستان(شهریور 1396)منبع :