تحلیل برنامه راهبردی الکتروتکنیک و نکات و ویژگی‌های آزمون

تحلیل آزمون 23 شهریور 97 و بررسی نکات مهم و ویژگی‌های آزمون

تحلیل برنامه راهبردی الکتروتکنیک و نکات و ویژگی‌های آزمون

تحلیل آزمون 23 شهریور 97
دانش آموزان گرامی:
طبق روال قبل سوالات ساده و دشوار را برای شما مشخص میکنیم.
چگونه از آن استفاده می کنید؟
شما باید با مهارت آزمون دهید یعنی هیچ سوال ساده ای را از دست ندهید و پاسخ صحیح بدهید.
با تمرین بسیار زیاد قطعا شما می توانید به مهارت برسید یعنی در هر آزمون سعی کنید که سوالات ساده را بیابید و به آنها پاسخ دهید.
ضمنا از صفحه شخصی خود در قسمت کلاسور ارزیابی می توانید همه سوالات طبقه بندی شده را داشته باشید و همراه با این نکات دفتر خودآموزی خود را تکمیل کنید.
تحلیل برنامه راهبردی الکتروتکنیک و نکات و ویژگی‌های آزمونبا توجه به توضیحاتی که در تحلیل قبل داده شد لذا بالاترین تراز توسط دانش آموزان به شرح بالا می باشد.

تحلیل برنامه راهبردی الکتروتکنیک و نکات و ویژگی‌های آزمون

حتما سعی کنید سولات ساده ای را که برای شما دسته بندی شده یکبار دیگر سعی بر حل آن کنید و درصورتی که آنها را در آزمون پاسخ نداده اید نکته مهم آنرا که موجب عدم پاسخگویی شما شده است در دفتر خودآموزی خود بنویسید.

باتشکر- ایمان صادقی فرد
مسئول درس یازدهم الکتروتکنیکمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24