فیلم گفتگو با علیرضا ضیائی رتبه 2 ریاضی درباره‌ی سایت کانون

فیلم گفتگو با علیرضا ضیائی در خصوص سایت و صفحه شخصی را در ادامه مشاهده کنید....

فیلم گفتگو با علیرضا ضیائی رتبه 2 ریاضی درباره‌ی سایت کانون

علیرضا ضیائی چگونه از سایت کانون استفاده می کرد؟


علیرضا ضیائی

رتبه 2منطقه 3 در رشته ی ریاضی کنکور 97


صفحه شخصی:من در صفحه شخصی بیشتر از کارنامه ی اشتباهات ،کارنامه ی بازیابی و کارنامه روزآزمون استفاده می کردم تا اشتباهاتم را دیگر تکرار نکنم و تمرکز کافی را روی اشتباهاتم داشته باشم.


کارنامه بازیابی :باعث می شود یک مطلب را دوباره نخوانیم که باعث کاهش ساعات مطالعه می شود .


پاسخ برگ: از پاسخ برگ برای دیدن سوالات دامدار استفاده می کردم .


فیلم گفتگو با علیرضا ضیائی رتبه 2 ریاضی درباره‌ی سایت کانون

در این فیلم علیرضا ، علاوه بر چگونگی استفاده از سایت کانون ، در ارتباط با عدم غیبت و برنامه راهبردی  کانون  نیز صحبت کرده است . 

فایل های ضمیمه

گفتگو با علیرضا ضیایی در خصوص سایت و صفحه شخصی