فیلم گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی منطقه 3 کنکور 97

فیلم گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی منطقه 3 کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی منطقه 3 کنکور 97

فیلم گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی منطقه 3 کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید...فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟ ( 1 دقیقه)
فیلم کامل گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی (6 دقیقه)