داوود اکبری: نورافکنی بر راهِ پیشِ رو

باید آن را بنویسید و آن را با صدای بلند برای خودتان، پدر و مادرتان و دوستانتان بخوانید. با این کشف، نورافکنی خواهید تاباند به راه پیش روی‌تان.

داوود اکبری: نورافکنی بر راهِ پیشِ رو

داود اکبری

امروز 23 شهریور 97 است و در پایانِ یک آزمونِ جامع هستید. اینک، عصر جمعه، فرصت مناسبی است برای فکر کردن به دو ماه تلاشِ تابستانی که چه‌کار کردید و از این به بعد چه خواهید کرد؛ درست مثل محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در سال 91، که در پایان تابستان چه‌قدر خوب خودش را بیش‌تر شناخت.

شما که در تابستان این امتیاز را به دست آورده‌اید که با انواع کارنامه‌های متنوع، بازخورد زحمات خود را ببینید و بدانید کجای کار هستید، حالا ساعتی را با بررسی دستاوردهای این «تلاشِ آموختن»، به‌ویژه جمعه‌های پر از یادگیری، سپری کنید.

بی‌شک هر یک از شما در طول این دو ماه، داستانی از موفقیت دارید. داستان خود را بنویسید که چگونه توانستید این‌ گونه مستمرانه و لجوجانه درس بخوانید، حتی بدون ‌یک ‌بار غیبت، و چگونه توانستید برای ارتقای یک درس این‌ گونه صبورانه نتیجه بگیرید.

باید آن را بنویسید و آن را با صدای بلند برای خودتان، پدر و مادرتان و دوستانتان بخوانید. با این کشف، نورافکنی خواهید تاباند به راه پیش روی‌تان؛ بی‌هیچ واهمه‌ای و پر از انگیزه و امید!