آمادگی آزمون6مهر؛تست دروس اختصاصی پیش‌دانشگاهی(فارغ‌التحصیلان)

آمادگی آزمون6مهر؛تست دروس اختصاصی پیش‌دانشگاهی(فارغ‌التحصیلان) آمادگی آزمون6مهر؛تست دروس اختصاصی پیش‌دانشگاهی(فارغ‌التحصیلان)

آمادگی آزمون6مهر؛تست دروس اختصاصی پیش‌دانشگاهی(فارغ‌التحصیلان)

در فایل‌های ضمیمه، مجموعه‌ سوالات تستی دروس اختصاصی پیش‌‌دانشگاهی (ریاضی، ادبیات اختصاصی، عربی اختصاصی و فلسفه) منطبق بر آزمون 6 مهر فارغ‌التخصیلان قرار داده شده‌است.

محمد ابراهیم مازنی