علی جعفری: ایستگاه‌های جبرانی

هدف از قرار دادن ایستگاه‌های جبرانی این است که دانش آموز بتواند عقب ماندگی خود از برنامه راهبردی را جبران کند و دوباره با روند برنامه‌ی آزمون‌های کانون به جلو برود.

علی جعفری: ایستگاه‌های جبرانی

با اینکه برنامه‌ی آزمون های کانون، با برنامه‌ی رسمی آموزش و پرورش هماهنگی دارد، بعضی از دانش آموزان به علت  ناهماهنگی  به مطالعه‌ی تمامی بودجه بندی برخی آزمون ها نمی‌رسند.

هدف از قرار دادن ایستگاه های جبرانی این است که دانش آموز بتواند عقب ماندگی خود از برنامه راهبردی را جبران کند و دوباره با روند برنامه‌ی آزمون های کانون به جلو برود.

آشنایی با منطق برنامه راهبردی و شناخت ایستگاه های جبرانی، باعث می شود که دانش آموزان با آرامش بیشتر به ادامه روند برنامه راهبردی بپردازند و در ایستگاه های جبرانی، به جبران مباحث عقب مانده خود بپردازند.

در ذیل به معرفی ایستگاه های جبرانی آزمون های مقطع یازدهم تجربی می پردازیم:

1- آزمون 6 مهر

2- آزمون 5 بهمن

3- آزمون 7 فروردین

4- آزمون 20 اردیبهشت

شما می‌توانید با مراجعه به برنامه‌ی راهبردی، روند پیشروی هریک از درس های آزمون را مشاهده کنید.

برای ثبت نام پشتیبان ویژه


 174 را به 5000116463 پیامک کنید.


و یا از طریق لینک زیر تماس بگیرید.
https://t.me/poshtiban_vipkanoon