سارا شریفی: در فرصت تابستان از رقیبان خود سبقت بگیرید

بهترین روش‌های خودتان را کشف می‌کنید: این روش‌ها حاصل بررسی چند از ده در بهترین درس‌های شماست.

سارا شریفی: در فرصت تابستان از رقیبان خود سبقت بگیرید

در فرصت تابستان از رقیبان خود سبقت بگیرید: آزمون 6 مهر، یک ایستگاه جبرانی

چه کسانی پیشرفت می‌کنند؟ مقایسه با خود بهترین روش است.

امروز با پشت سر گذاشتن آزمون 23 شهریور پروژه‌ی تابستان به پایان رسیده است. اکنون وقت آن است که از میزان پیشرفت خود در تابستان آگاه شوید، خود را ارزیابی کنید و برای آزمون 6 مهر آماده شوید. آزمون 6 مهر یک ایستگاه جبرانی و یک سکوی مقایسه برای آزمون‌‌های آغاز نیمسال اول و پایان نیمسال اول است.

برای ساختن این سکوی محکم نیاز به یک سری ابزار دارید. مصالح و مواد آن دانش شماست، اما این مواد برای شکل گرفتن نیاز به مهندسی و نقشه‌ی کار دارد. بهترین ابزاری که در اختیار شماست جعبه‌ی ابزار کارنامه در صفحه‌ی شخصی در سایت کانون می‌باشد. با استفاده از این کارنامه‌ها می‌توانید نتایج آزمون امروز را با اولین آزمون تابستان مقایسه کنید و نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، درس‌های نوسانی و درس‌هایی را که نیاز به تلاش بیش‌تر دارید کشف کنید.

این بررسی دو نتیجه‌ی مهم برای مهندسی ادامه‌ی مسیر دارد:

1ـ بهترین روش‌های خودتان را کشف می‌کنید: این روش‌ها حاصل بررسی چند از ده در بهترین درس‌های شماست.

2ـ هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت (برای آزمون 6 مهر) و میان‌مدت (دو پروژه‌ی نیمسال اول: آغاز نیمسال اول و پایان نیمسال اول)

آزمون 6 مهر برای دانش‌آموزانی که از تابستان برنامه‌ی خود را آغاز کرده‌اند چند کاربرد مهم دارد:

- یک ایستگاه جبرانی بلافاصله بعد از آزمون 23 شهریور است.

- یک سکوی مهم مقایسه با ایستگاه‌های جبرانی آزمون‌های در طول سال در ماه‌های آذر، بهمن، فروردین و اردیبهشت است.