کنکور 98

فیلم حل سوالات آزمون 23 شهریور 97 درس ریاضی دوازدهم تجربی

فیلم حل سوالات آزمون 23 شهریور 97 درس ریاضی دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم حل سوالات آزمون 23 شهریور 97 درس ریاضی دوازدهم تجربی

فیلم حل برخی سوالات آزمون 16 شهریور 97 درس ریاضی دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده کنید...


حل فیلم های ریاضی تجربی : مهدی ملارمضانی - سینا محمد پو