کاظم قلم چی:زمانی که دیگران درس نمی‌خوانندشماکارهای مهمی دارید

زمانی که دیگران درس نمی‌خوانند شما کارهای مهمی دارید

کاظم قلم چی:زمانی که دیگران درس نمی‌خوانندشماکارهای مهمی دارید

 

زمانی که دیگران درس نمی خوانند

شما کارهای مهمی دارید


در پایان پروژه ی تابستان  چند کار مهم دارید . یک پروژه به پایان رسیده است . نتایج  چند از 10 خود را با اولین آزمون تابستان مقایسه کنید . از میزان پیشرفت خود در پروژه ی  تابستان آگاه می شوید .  در کدام  درس بهترین نتیجه را دارید .  در کدام درس بیشتر پیشرفت کرده اید ؟ 

به سراغ کارنامه ی پنج نوع درس بروید . نقاط قوت پایدار و نقاط قوت و درس های تلنگری ( درس هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند ) ، درس های نوسانی  و درس هایی که در آن ها نیاز به تلاش بیشتر دارید را مشخص کنید . 

 این بررسی  دو نتیجه ی مهم برایتان خواهد داشت : اولا می توانید روش های  مناسب خود را از بررسی بهترین درس هایتان و از درس هایی که در آن ها پیشرفت داشته اید کشف کنید . نمره های خوب شما حاصل روش های خوب شماست.  وقتی با مقایسه ی چند از 10 خودتان در آزمون امروز با اولین آزمون پروژه و هم چنین از روی نقاط قوت پایدار در کارنامه ی پنج نوع درس ، بهترین درس  هایتان را کشف کردید روی روش هایی که سبب موفقیت شما در آن درس ها شده است فکر کنید . در دفتر برنامه ریزی یا کتاب خود آموزی خود روش های آن درس ها را یادداشت کنید .

 نتیجه ی اول در بررسی پایان پروژه این است : روش هایتان را کشف می کنید . مناسب ترین روش ها برای شما  همان روش هایی است که سبب شده اند در یک یا چند درس پیشرفت کنید . این روش ها را حتما یادداشت کنید و درباره ی آن ها با پدرو مادر و پشتیبان خود گفت وگو کنید .  فکر نکنید چون  آن روش ها مربوط به خودتان بوده است پس نیازی به یادداشت کردن و ثبت و نگهداری در دفتر را ندارد . تاکنون شما دانش ضمنی دارید و با آزمون و خطا به نتایجی رسیده اید اما اگر روش های موفقیت خود را بنویسید دانش ضمنی شما به دانش آشکار تبدیل می شود و به عنوان یک ابزار موثر در ادامه ی مسیر به شما کمک خواهد کرد .اولین نتیجه از بررسی مقایسه ای کارنامه های ابتدای پروژه ی تابستان و پایان پروژ ه ، کشف روش های موفق شماست .محمد استاد محمدی که رتبه ی یک کشور ریاضی 1391 می گفت من در پایان تابستان ، تمام روش های موفق خودم را در درس های مختلف پیدا کرده بودم . شما در چند درس  روش های خودتان را کشف کرده اید؟  برای کشف روش ها ، بهترین زمان برای شما که در آزمون های تابستان شرکت کرده اید همین حالاست در پایان تابستان و در آغاز سال تحصیلی  برای کشف روش ها وقت بگذارید و از جعبه ابزار کارنامه استفاده کنید .

نتیجه ی دوم : دومین نتیجه که از بررسی مقایسه ای کارنامه هایتان در پایان پروژه ی تابستان می گیرید هدف گذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت است . منظور از هدف گذاری کوتاه مدت ، هدف گذاری برای آزمون 6 مهر است و منظور از هدف گذاری و برنامه ریزی میان مدت ، هدف گذاری و برنامه ریزی برای دو پروژه ی نیم سال اول است : آغاز نیم سال اول و پایان نیم سال اول .

مباحث آزمون 6 مهر مشابه آزمون امروز ( یعنی 23 شهریور ) است . این آزمون که برای شما یک جمع بندی است برای بسیاری از دانش آموزان که در مهر ماه درس خواندن را شروع می کنند یک آزمون تعیین سطح است . برای شما آزمون 6 مهر چند کاربرد دارد   و برای آن ها ، یک کاربرد . 

کاربرد های  آزمون 6 مهر برای شما این هاست : آزمون  6 مهر یک  ایستگاه جبرانی  است  و شما می توانید در درس هایی که امروز نتیجه ی خوب نگرفته اید بیشتر و بهتر کار کنید و یادگیری های ناقص خود را کامل کنید . از کارنامه ی اشتباهات استفاده کنید . اگر می توانید جزوه ی هوشمند را هم تهیه کنید  و از 23 شهریور تا 6 مهر که دیگران ممکن است درس نخوانند به خوبی استفاده کنید . آزمون 6 مهر اولین ایستگاه جبرانی است .

 در برنامه ی آزمون چهار ایستگاه جبرانی  دیگر هم خواهید داشت :درماه های  آذر ، بهمن ، نوروز و اردی بهشت هم  ایستگاه جبرانی خواهید  داشت   . ضمنا توجه کنید که آزمون 6 مهر تنها ایستگاه جبرانی است که بلافاصله پس از آزمون قبلی برگزار می شود و به شما این امکان را می دهد که اگر به هر دلیلی نتوانسته باشد  دانش واقعی خود را در آزمون 23 شهریور روی پاسخ برگتان  منعکس کنید در آزمون بعدی جبران کنید و یک سکوی محکم برای مقایسه با آزمون 5 بهمن  بسازید . در 5 بهمن قرار است شما همین مباحث را یک بار دیگر امتحان بدهید و حاصل زحمات خود را طی پنح ماه ارزیابی و مقایسه کنید . در آزمون 6 مهر ماه می توانید یک  سکوی مقایسه ای  مستحکم بسازید  و در 5 بهمن هر گاه که خواستید نتیجه ی چند از 10  خود را با آغاز سال مقایسه کنید مطمئن باشید که دانش شما در آغاز دوره واقعا در چه حدی بوده است زیرا  به جای یک آزمون شما دو آزمون تعیین سطح داشته اید .  امروز که نتیجه ی خود را  بررسی می کنید حتما خواهید گفت که در این یا آن درس نتیجه ی واقعی خود را نگرفته اید ، خوب این گوی و این میدان ، تا 6مهر دو هفته فرصت دارید . هدف گذاری کوتاه مدت شما این است برای  درس هایی که فکر می کنید نتیجه ی شما باید بهتر از این می شد برای 6 مهر هدف گذاری کنید .حداقل تکلیفتان با خودتان روشن می شود . برای درس هایی که نتیجه تان را قبول دارید و فکر می کنید حاصل تلاش و دانش واقعی شما در همان حدی است که در کارنامه مشخص شده است سعی کنید نتیجه را در آزمون 6 مهر هم حفظ کنید و ضمنا یک هدف گذاری میان مدت هم در نظر بگیرید : می خواهید در پایان پروژه ی  دوم ( آغاز نیم سال اول) و در پایان پروژه ی سوم ( پایان نیم سال اول) یعنی در ماه های آذر و بهمن چند از 10 شما به چه عددی برسد . لطفا واقع بینانه و بر مبنای توان زحمت کشی و اراده ای که از خودتان سراغ دارید هدف گذاری کنید . هدفی که دور از دسترس باشد نشانه ی بلند پروازی نیست نشانه ی نادانی است .

پایه ی درس کنونی تان را در نظر بگیرید  به . چند از 10 کنونی تان توجه کنید .دفتر برنامه ریزی و ساعات مطالعه تان را نگاه کنید . واقعا چقدر زحمت می کشید و چقدر اراده دارید ؟ آیا روش های مناسب خودتان را کشف کرده اید  . با توجه به شناختی  که از خودتان دارید برای نیم سال اولتان هدف  گذاری میان مدت را انجام دهید . نگران نباشید بعدا هم می توانید هدف گذاریتان را تصحیح کنید و بر مبنای نتایج آزمون های بعدی  اعداد را بیشتر یا کمتر کنید .

در پایان تابستان  و با بررسی کارنامه هایتان دو کار مهم انجام می دهید : کشف روش های مناسب  شما که تاکنون سبب موفقیت تان شده است و هدف گذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت برای 6مهر و میان مدت برای  نیم سال اول .

آینده تان را خودتان می سازید .با گام های مطمئن و با هدف گذاری و برنامه ریزی . نقش اصلی را خود شما دارید .

پیروز باشید

کاظم قلم چی


مجموعه مقالات درباره جمع بندی دوره تابستان وآمادگی آزمون 6 مهر