چگونه کارنامه را ببینیم "محمد تره‌باری"

بعد از این‌که کارنامه‌ی خود را گرفتید، به این موارد توجه کنید...

چگونه کارنامه را ببینیم "محمد تره‌باری"
محمد تره‌باری

بعد از این‌که کارنامه‌ی خود را گرفتید، به این موارد توجه کنید:
نقاط قوت خود را ببینید و روند مطالعه‌ی خود را در آن درس‌ها ادامه دهید و ساعات مطالعه‌تان را کاهش ندهید.
پاسخ‌های اشتباه خود را بررسی کنید و ببینید که نقاط سیاه‌رنگ کارنامه‌تان در کدام درس‌ها بیش‌تر است و در کدام درس‌ها اصلاً نقطه‌ی سیاهی وجود ندارد. دقت کنید که به چند سؤال ساده و چند سؤال دشوار، پاسخ اشتباه داده‌اید.
برای درس‌هایی که در پایین نمودار تعادل مطالعاتی قرار دارند، برای هفته‌ی بعد بیش‌تر وقت بگذارید.
روی دو درس هدف‌گذاری کنید. در درس‌هایی که تفاوت شما با بازه‌‌تان منفی است می‌‌توانید با کمی دقت و افزایش یک پاسخ درست، پیشرفت کنید.
با توجه به ارزیابی‌تان در کارنامه، در انتخاب منابع مطالعاتی با پشتیبانتان مشورت کنید.
همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی