سیدرسول اسلامی: چرا باید برنامه، راهبردی باشد؟

شاید برای‌تان سؤال باشد چرا یک برنامه، باید راهبردی باشد؟ یا این‌که چرا روی برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها تأکید می‌کنیم و می‌گوییم آزمون‌های کانون برنامه‌ای است؟

سیدرسول اسلامی: چرا باید برنامه، راهبردی باشد؟

شاید برای‌تان سؤال باشد چرا یک برنامه، باید راهبردی باشد؟ یا این‌که چرا روی برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها تأکید می‌کنیم و می‌گوییم آزمون‌های کانون برنامه‌ای است؟ همین‌طور چرا رتبه‌های یک‌رقمی کنکور این‌قدر روی برنامه‌ی راهبردی کانون تأکید دارند؟

برای این‌که یک برنامه، راهبردی باشد، چند ویژگی را می‌بایست مورد توجه قرار دهد؟

1- یک برنامه‌ی راهبردی منطبق بر اسناد بالادستی است.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون هماهنگی حداکثری با برنامه‌ی رسمی آموزش و پرورش دارد که باعث ایجاد نظم ذهنی در دانش‌آموزان می‌شود.

2- یک برنامه‌ی راهبردی، همه‌جانبه است.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون به طور دقیق و حساب‌شده تمام مبحث‌های مورد نیاز دانش‌آموزان را به‌اندازه در برنامه قرار داده است.

3- یک برنامه‌ی راهبردی، به زمان توجه دارد.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون با تمام کردن درس‌های پایه‌ی دهم و یازدهم تا پایان زمستان و تمام کردن درس‌های دوازدهم تا پایان اردیبهشت، همواره به زمان نگاهی ویژه دارد. به‌موقع تمام کردن یکی ویژگی یک برنامه‌ی راهبردی است.

4- یک برنامه‌ی راهبردی، به تغییرات توجه می‌کند.

امسال برای اولین بار دانش‌آموزان دوازدهم کتاب‌های درسی خود را می‌بینند. از طرفی در پایان سال هم امتحانات نهایی خواهند داشت. برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون بر این اساس، به تغییرات و شرایط جدید توجه کرده و همه‌ی نیازهای دانش‌آموزان را در خود گنجانده است.

5- یک برنامه‌ی راهبردی اطمینان‌بخش است.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون به سه طریق اطمینان‌بخشی را برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

  • - اعتماد رتبه‌های برتر کنکور در سال‌های گذشته

  • - استاندارد بودن سؤالات  و به عبارت دقیق کم‌غلط بودن سؤالات

  • - متناسب بودن حجم برنامه در هر آزمون