گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران

اگر در یک آزمون شرکت نمی‌کردم یک ماه بین آن فاصله می‌افتاد و مهارتم را در آزمون دادن از دست می‌دادم و باعث می‌شد از فضای درس خواندن هم دور شوم.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران

تلاش مؤثرترین عامل برای موفقیت استاز چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردی؟

از چهارم دبیرستان به کانون آمدم و در 26‌ آزمون برنامه‌ای بدون غیبت شرکت کردم.


علت این‌که غیبت نمی‌کردی چه بود؟

اگر در یک آزمون شرکت نمی‌کردم یک ماه بین آن فاصله می‌افتاد و مهارتم را در آزمون دادن از دست می‌دادم و باعث می‌شد از فضای درس خواندن هم دور شوم.


فقط یک سال عضو کانون بودی. از کجا می‌دانستی که غیبت کردن چه عواقبی دارد؟

از هم‌کلاسی‌هایم که از دوم یا سوم دبیرستان در آزمون‌ها شرکت می‌کردند مشورت گرفتم و تجربیات آن‌ها به من کمک کرد که از همان ابتدا به اهمیت آزمون‌ها پی ببرم.

دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران


مهم‌ترین ویژگی برنامه‌ی راهبردی آزمون را چه می‌دانی؟

پیوستگی مباحث یکی از ویژگی‌های مهم برنامه است. در سال چهارم که حجم مباحث زیاد است برنامه‌ی راهبردی با پیشروی تدریجی خود، از فشار آن می‌کاهد. ویژگی دیگر آن دوره‌ی مباحث است.


از چه ترازی شروع کردی و چه تغییراتی داشتی؟

اولین آزمون تابستان با تراز 7300 شروع کردم و در آخرین آزمون جامع به 8275 رسیدم.


یعنی 1000 نمره پیشرفت! پیشرفت خود را نتیجه‌ی چه عاملی می‌دانی؟

من به برنامه‌ی راهبردی پیوستگی داشتم. 


از بین هوش و استعداد و مهارت‌های اکتسابی کدام‌یک را عامل اصلی موفقیت خود می‌دانی؟

در کنار عوامل دیگر، تلاش مؤثرترین عامل برای موفقیت است.


برای کدام درس از مهارت‌های فراشناختی استفاده کردی و رشد خوبی داشتی؟

در عمومی‌ها در درس دین و زندگی نتیجه‌ی خوبی گرفتم. قبلاً نمراتم خیلی پایین بود اما روشم را عوض کردم و در کنکور نمره‌ام 73 شد؛ البته امسال سؤالات دین و زندگی سخت طرح شده بود. در اختصاصی‌ها هم در درس فیزیک نتیجه‌ی خیلی خوبی گرفتم و نمره‌ام در کنکور 100 شد.


یک جمله در مورد خودت بگو.

همیشه از اشتباهاتم درس می‌گیرم.

دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران