گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه 3

من در سال چهارم هیچ وقت اتفاق نیفتاد که از برنامه عقب بمانم و حتی اگر این اتفاق می‌افتاد در بدترین شرایط هم آزمون می‌دادم تا خودم را بسنجم.

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه 3

از پنجم دبستان در 111 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردماز چه زمانی به کانون آمدی و در چند آزمون برنامه‌ای شرکت کردی؟

از پنجم دبستان در 111 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کردم. سال چهارم هیچ غیبتی نداشتم.  


آیا هیچ موقع اتفاق نیفتاد که از برنامه عقب بمانی و تصمیم بگیری که در آزمون غیبت کنی؟

من در سال چهارم هیچ وقت اتفاق نیفتاد که از برنامه عقب بمانم و حتی اگر این اتفاق می‌افتاد در بدترین شرایط هم آزمون می‌دادم تا خودم را بسنجم.


برنامه‌ی راهبردی چه ویژگی‌هایی دارد؟

مهم‌ترین ویژگی برنامه‌ی راهبردی این است که از سردرگمی جلوگیری می‌کند. معلمانم پیشنهاد می‌دادند که اگر کسی در آزمون‌ها شرکت نمی‌کند دست‌کم از برنامه‌ی آن استفاده کند.

زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه‌ 3


از چه ترازی شروع کردی و در سال چهارم به چه ترازی رسیدی؟

در پنجم دبستان ترازم 5900 بود و به‌مرور پیشرفت کردم و به 7800 رسیدم.


علت این پیشرفت تدریجی در چه بود؟

تجربه‌ی زیادی در آزمون دادن و تست زدن داشتم.


آیا فقط در تست‌زنی مهارت داشتی یا درس‌ها را هم یاد می‌گرفتی؟

تابستان سال چهارم در المپیاد سلول‌های بنیادی شرکت کردم. در این دوره نظرم راجع به نحوه‌ی درس خواندن عوض شد و دیگر به حفظ کردن مطالب قانع نمی‌شدم و یاد گرفتم که درس‌ها را عمیق یاد بگریم.

زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه‌ 3


چه‌قدر مهارت‌ فراشناخت داشتی؟

گفت‌وگو با رتبه‌های برتر را می‌خواندم اما ترجیح می‌دادم روش‌های خودم را به‌مرور پیدا کنم.


در چه درس‌هایی به روش‌های خیلی خوبی دست پیدا کردی؟

در زبان انگلیسی و عربی بالاترین نمرات را به دست آوردم. نمره‌ام در هر دو 94 شد.


خودت را در یک جمله تعریف کن.

بدترین ویژگی من این است که زود روحیه‌ام را از دست می‌دهم. یک هفته قبل از کنکور رتبه‌ام در آزمون جامع بد شد و روحیه‌ام را از دست دادم. خانواده و پشتیبان‌هایم از من خواستند دیدگاهم را نسبت به کنکور عوض کنم و هدفم رتبه نباشد. تنها در روز کنکور بود که توانستم این هیجانات را به‌خوبی کنترل کنم.

زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه‌ 3