کنکور 98

فیلم گفتگو با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97

فیلم گفتگو با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم گفتگو با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97

فیلم گفتگو با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97 را در ادامه مشاهده کنید...


فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟ ( 1 دقیقه)
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر سید شایان شجاعی (1 دقیقه)
فیلم کامل گفتگو با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97 (8 دقیقه)