سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 شهریور 97 + فایل صوتی

در مقاله‌ی زیر، بخشی از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 شهریور 97 آمده است...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 16 شهریور 97 + فایل صوتی

مقدمه

در جلسه‌ی امروز به برنامه راهبردی می‌پردازیم. آشنایی با برنامه راهبردی سبب آرامش شما و منظم شدن ذهنتان می‌شود. اگر بدانید چه کار می خواهید بکنید، ذهنتان منظم تر می شود و آرامش بیشتری خواهید داشت. برنامه راهبردی حاصل 25 سال کار است. یکی از برتری های رتبه های برتر بر دیگر دانش آموزان در این است که آن ها به برنامه راهبردی توجه می کنند و نسبت به آن شناخت دارند. ما هم چنین به شما یاد می دهیم درکنار برنامه راهبردی برنامه ی شخصی خودتان را نیز تنظیم کنید.

در کتاب "هفت عادت مردمان موثر"، به جمله‌ی "اره ها را تیز کنید" اشاره شده که یکی از مصداق های این جمله، حضور شما در این جلسه یا استفاده از مطالب آن است.

امسال ایده ی منطقه ی خاکستری را مطرح کردم که به صورت زیر است:

یک منطقه از مباحث کتاب‌های درسی، سفید است به این معنا که کاملا به آن مبحث اشاره شده امسال هست سال قبل هم در کتاب بوده و از آن مبحث، مثال در کتاب درسی آمده یک منطقه هم مشکی است و در کتاب درسی به طور واضح تصریح شده که در کنکور از آن سوالی نخواهد آمد.

بین این دو خاکستری است که شامل مواردی است که شاید در کنکور مطرح شود شاید نشود ولی یک سرنخ در کتاب درسی آمده قبلا از آن زیاد توضیح داده بودند ولی الان فقط یک شکل یا یک مثال از آن مبحث آمده. از جمله‌ی این موارد می‌توان به مساله‌های حل نشده در کتاب درسی، جمله‌های پاورقی اشاره کرد که یک سرنخ در کتاب درسی دارند و ما نیز در آزمون به آن ها اشاره خواهیم کرد. شما در مطالعه، اول باید به مناطق سفید توجه کنید سپس خاکستری.

در کنکور امسال، سوال ها به دلیل متمایز ساختن دانش آموزان از یکدیگر از یک حدی ساده تر نمی تواند باشد. امسال کتاب ها تغییر کرده حجم برخی از کتاب ها کم شده و در برخی از دروس به ویژه زیست تاکید بر مفاهیم درس است. در کتاب‌های کانون نیز سعی شده رویکردهای جدید کتاب‌های درسی لحاظ شود، به طور مثال، در حال حاضر 124 شکل از کتاب زیست دوازدهم درسی آمده که در کتاب آبی به آن ها اشاره شده.

اشتباهاتتان را دوست بدارید، اشتباه همسایه دیوار به دیوار خلاقیت است و به شما بیشترین کمک را می کند از کارنامه بازیابی و کارنامه اشتباهات مطالبی را که قبلا اشتباه کرده‌اید را بررسی کنید.

هم‌چنین در آزمون‌های کانون تقلب نکنید چرا که با تقلب، جعبه ابزار کارنامه شما کلا ارزشش را از دست می دهد. 

............................................

موضوع جلسه: مقاله کاظم قلم چی تحت عنوان "ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون"

ویژگی های برنامه ی راهبردی امسال

هماهنگی حداکثری با برنامه ی رسمی آموزش و پرورش

علت : ایجاد نظم ذهنی و آرامش برای دانش آموزان و خانواده

در ارتباط با رها نشدن از برنامه‌ی مدرسه، همواره بهمجید عابدی ثمرین، رتبه 9 کنکور 81 رشته ریاضی،اشاره می‌کنم. تعدادی از دوستان مجید عابدی، قبل از عید از او جلوتر بودند ولی او توانست از آن ها سبقت بگیرد. دوستان او بعد از عید از برنامه و مدرسه جدا شدند ولی مجید عابدی تا انتها با برنامه‌ی آزمون‌ها و مدرسه همراه بود و در نهایت موفق به کسب رتبه‌ی تک رقمی شد.تمام کردن درس‌ها قبل از عید منجر بهطنز مدیریت زمانمی‌شود، این‌که زمان را ذخیره ‌کنید و سپس آن را هدر دهید امسال شما به شدت به نظم ذهنی نیاز دارید.

در مورد تمام تصمیم های مهم زندگی با پدر و مادرتان مشورت کنید و تصمیم نهایی را خودتان بگیرید. چرا پدر و مادر بهترین مشاور شما هستند؟ به دو دلیل، بیش از همه شما را دوست دارند و بیش از همه و بهتر از همه شما را می شناسند.

و اگر خواستید مشاور داشتید باشید، معیار انتخاب مشاور این است که خودش با این برنامه هماهنگ باشد. عیار علمی او بالا باشد. به لحاظ روشی خودش در این آزمون ها شرکت کرده باشد و آن ها را قبول داشته باشد شما را گیج نکند. اصل بر کتاب درسی و برنامه رسمی آموزش و پرورش است که برنامه راهبردی نیز بر همین اصل استوار است و مشاور شما نیز باید با این روند همراه باشد. تکلیف کاظم قلم‌چی به شما این است که ایستگاه‌های جبرانی را در برنامه راهبردی پیدا کنید و با آن ها آشنا باشید.

امکان جبران برای ناهماهنگی دانش آموز با 4 روش :

در صورتی که دانش آموز به هر دلیل از برنامه عقب بماند یا ناهماهنگ باشد 4 روش وجود دارد:

ایستگاه های جبرانی ، سوال های موازی ، نیمه پوششی بودن ،آموزش روش شخصی سازی برنامه

حجم پیشروی در هر آزمون چقدر است ؟ برای هر آزمون دانش آموز چقدر مطالعه می کند ؟

حجم برنامه در هر آزمون متناسب با پیشرفت مدرسه است پس حجم زیادی به دانش آموز تحمیل نمی شود .مطالعه ی تدریجی برای دانش آموزان در زمان امتحانات مدرسه آرامش ایجاد می کند .ویژگی های دوازدهمی ها از لحاظ حجم و محتوای برنامه چیست؟ چه تفاوتی با سال های قبل دارند چه تفاوتی با دانش آموزان سال های پایین تر دارند ؟

امسال پایه دوازدهم یک پایه ی جدید است . کتاب ها ی درسی از ابتدای تابستان در اختیار دانش آموزان نبودند و دانش آموزان امکان پیش خوانی شان کمتر از سال های قبل بود . علاوه بر دانش آموزان برای دبیران هم ، کتاب ها جدید هستند .

تفاوت همیشگی دانش آموزان کنکوری با دانش آموزان سال های پایین تر این است :دوازدهمی باید علاوه بر درس های سال خودشان ، درس های دهم و یازدهم را هم مطالعه کنند . در نتیجه اهمیت برنامه ریزی منطقی برای دوازدهمی ها خیلی بیشتر است ، به ویژه امسال که کتاب ها هم جدید هستند .

دوازدهمی ها شرایط خاص دارند .حجم پیشروی درس ها برای دوازدهمی ها چگونه است ؟

در برنامه ی راهبردی آزمون های کانون :

درس های سال دوازدهم تا پایان اسفند به پایان نمی رسد و در فروردین و اردی بهشت ادامه می یابد.

درس های پایه (یعنی درس های دهم و یازدهم ) تا پایان اسفند به پایان می رسد.

متناسب بودن حجم برنامه برای دوازدهمی ها چگونه کنترل می شود ؟

پیمانه ها یک ابزار مهم و جدید در برنامه ی راهبردی امسال است که به حجم برنامه ی مطالعاتی و زمان مطالعه ی دانش آموزان نظم می دهد . هر مبحث درسی شامل چند موضوع است و برای هر موضوع ، یک یا چند پیمانه در نظر گرفته شده است .مباحث پرحجم تر و پرسوال تر تعداد پیمانه هایشان بیشتر است و مباحث کم حجم تر و کم سوال تر تعداد پیمانه هایشان کمتر است .

هر پیمانه شامل چند سوال است ؟

هر پیمانه در کتاب های سال دوازدهم معمولا 20 سوال دارد . در صورتی که حجم موضوع یا امکان طرح سوال از آن موضوع کمتر باشد به جای پیمانه ی 20 سوالی ، پیمانه ی 10 سوالی در نظر گرفته شده است . در صورتی که حجم موضوع یا امکان طرح سوال از آن موضوع بیشتر باشد چند پیمانه ی 20 سوالی ارائه شده است.

پیمانه ها چگونه بین درس های دوازدهم و درس های پایه تعادل و تناسب ایجاد می کند ؟ پیمانه ها چگونه بین درس های عمومی و اختصاصی تعادل و تناسب ایجاد می کند ؟

مباحث هر آزمون به گونه ای تنظیم شده است که تعداد پیمانه های در س های دوازدهم و درس های پایه متناسب باشد . اگر در یک آزمون ، بنا به ضرورت تعداد پیمانه های دوازدهم یبیشتر است ، تعداد پیمانه ای پایه کمتر است تا حجم مطالعه ی دانش آموز در آزمون های پی در پی متعادل و هماهنگ باشد . همین رویه برای درس های عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده است .

ساده ترین راه برای تشخیص متعادل بودن برنامه برای دانش آموزان و اولیا و مشاوران و پشتیبان ها چیست ؟

ساده ترین راه این است که نمودار پیشروی برنامه ی راهبردی را مشاهده کنید . تعداد پیمانه های درس های عمومی و اختصاصی و درس های دوازدهم و پایه را به صورت ستونی و ردیفی مشاهده و مقایسه کنید . با کمی دقت متوجه می شوید در طول سال برای هر درس باید چند پیمانه را مطالعه کنید و در هر آزمون از هر درس چند پیمانه تمرین و آزمون گرفته می شوند .

پیمانه ها چه کمکی به تنظیم زمان مطالعه می کنند ؟

اگر به طور متناسب برای تمرین ، تصحیح و رفع اشکال هر پیمانه ی 20 سوالی ، نیم ساعت در نظر بگیرید به راحتی می توانید زمان مورد نیاز را برای مطالعه ی روزانه و هفتگی خود تنظیم کنید . به عنوان مثال برای درس های اختصاصی تجربی سال دوازدهم ، با همین نوع محاسبه ، سه ساعت در روز زمان نیاز دارید . البته اگر بخواهید زمان تمرین و مطالعه ی هر پیمانه را بیشتر یا کمتر در نظر بگیرید ، زمان مطالعه ی شما نیز بیشتر یا کمتر خواهد شد . پیمانه ها ، ابزاری برای برنامه ریزی و مسلط شدن شما بر برنامه ی خودتان است .

آیا پیمانه ها برای دانش آموزان سال های پایه هم وجود دارند ؟

امسال پیمانه ها برای دانش آموزان سال دوازدهم معرفی و ارائه شده اند و به تدریج برای دانش آموزان سال های دیگر نیز آماده و ارائه خواهند شد.

برنامه ی راهبردی شامل یک پروژه ی تابستان و هشت پروژه است

برای تسلط دانش آموزان و اولیا بر برنامه ی مطالعاتی شان در طی سال ، 20 آزمون برنامه ای به هشت پروژه به ترتیب زیر تقسیم شده است

پروژه اول : پروژه ی تعیین سطح ، اولین آزمون مهر ماه

پروژه ی دوم : آغاز نیم سال اول شامل سه آزمون

پروژه ی سوم : پایان نیم سال اول شامل سه آزمون

پروژه ی چهارم : آزمون های ویژه ، بین دونیم سال شامل دو آزمون جمع بندی پایه و نیم سال اول

پروژه ی پنجم : آغاز نیم سال دوم ، شامل سه آزمون

پروژه ی ششم : دوران طلایی نوروز شامل دو آزمون جمع بندی پایه ی دهم و یازدهم و نیم سال اول دوازدهم

پروژه ی هفتم : پایان نیم سال دوم

پروژه ی هشتم : دوران جمع بندی شامل سه آزمون

ایستگاه های جبرانی

با توجه به حجم برنامه و با توجه به ویژگی های هر دانش آموز احتمال عقب افتادن دانش آموزان از برنامه وجود دارد و ممکن است در برخی درس ها یا بعضی آزمون ها به نتیجه ی دلخواه نرسند بنابراین در هر پروژ ه در یک آزمون ایستگاه جبرانی در نظر گرفته ایم تا دانش آموزان به راحتی بتوانند عقب ماندگی های گذشته را جبران کنند . با دقت روی نمودار پبشروی برنامه ی راهبردی ، ایستگاه های جبرانی را به راحتی تشخیص می دهید . ضمنا در توضیح برنامه نیز ایستگاه های جبرانی مشخص شده اند.

در تنظیم برنامه ی راهبردی نکات مهمی در نظر گرفته شده است و توصیه ی ما این است که منطق برنامه ی راهبردی را با دقت مطالعه کنید . سوال های خودرا بنویسید و با نگاهی دقیق و عمیق برنامه را بررسی کنید و در جست و جوی پاسخ های خود باشید . اگر منطق برنامه را به خوبی بشناسید و بر آن مسلط باشید از مطالعه ی خود و شرکت در آزمون ها نتایج بهتری خواهید گرفت .

............................................

برداشت دانش‌آموزان از مطالب جلسه و آن چه در ذهنشان از این جلسه نشست:

سفید سیاه خاکستری.

تعادل بین برنامه مدرسه و راهبردی.

برای آزمون 23 شهریور آماده شوم و اگر نرسیدم ادامه بدهم تا 6 مهر نتیجه‌ی مطلوبی بگیرم.

با توجه به بودن ایستگاه جبرانی در برنامه راهبردی، نگران نشوم.

نگران پیشروی‌ها بودم و این‌که چگونه مطالب دهم و یازدهم را مرور خواهم کرد که رفع شد.

از جعبه ابزار کارنامه استفاده کنم برای دو آزمون بعدی.

مسیرم را شناختم و الان می‌دانم کجا چه کار کنم.

تصمیم گرفتم کارنامه‌هایم را ببینم و پیمانه‌ای مطالعه کنم و برای آزمون بعدی آماده شوم.

وقتم را مساوی تقسیم کنم و به هر چیزی به اندازه اهمیتش زمان بگذارم (اول به مطالب سفید بپردازم).

 اشتباهاتم را از کارنامه حل کنم.

مطابق برنامه و جعبه ابزار کارنامه پیش بروم.

وقتی بقیه درس نمی خوانند من درس بخوانم.

نقشه مطالعاتی برای سال تحصیلی‌ام داشته باشم.

بعد عید از برنامه جدا نشوم.

قبل برنامه ریزی برای خودم، برنامه راهبردی را کامل مطالعه کنم.

در طول سال یک برنامه‌ی واحد داشته باشم و اولویتم کتاب درسی باشد حتی اگر حرف های ضد و نقیضی طی این سال بیان شود.

اشتباهاتم را دوست داشته باشم.

برنامه ام را شخصی سازی کنم قبلا انجام نمی‌دادم.

زمانی که دیگران در حال استراحت هستند یا کارهای متفرقه انجام می‌دهند من تلاش کنم.

چندبرنامه ای بودن سبب آشفتگی می شود.

در 4 سکو می توانم جبران گذشته کنم و آرامش داشته باشم.

با هر آزمون بد ناامید نشوم.

کاظم قلم‌چی: ما آزمون بد خواهیم داشت. زندگی حتما زمین خوردن دارد ولی باید یاد بگیریم بلند شویم، استعدادها در آرامش و شخصیت‌ها در آسایش رشد می کنند.

دانش‌آموزان حاضر در جلسه نفرات برتر 16 شهریور 1397

پدران و مادران دانش‌آموزان حاضر در جلسه نفرات برتر 16 شهریور 1397


مقاله های مرتبط با برنامه راهبردی دوازدهم را اینجا ببینید


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی


فایل های ضمیمه

ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون ( قسمت اول - 30 دقیقه)
ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون ( قسمت سوم - 30 دقیقه)
ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون ( قسمت چهارم - 24 دقیقه)