مقاله کاظم قلم چی : ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون

هماهنگی حداکثری با برنامه‌ی رسمی آموزش و پرورش علت : ایجاد نظم ذهنی و آرامش برای دانش آموزان و خانواده

مقاله کاظم قلم چی : ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون

ویژگی های برنامه ی راهبردی امسال

هماهنگی حداکثری با برنامه ی رسمی آموزش و پرورش

علت : ایجاد نظم ذهنی و آرامش برای دانش آموزان و خانواده


امکان جبران برای ناهماهنگی دانش آموز با 4 روش :

در صورتی که دانش آموز به هر دلیل از برنامه عقب بماند یا ناهماهنگ باشد 4 روش وجود دارد:

ایستگاه های جبرانی ، سوال های موازی ، نیمه پوششی بودن ،آموزش روش شخصی سازی برنامه


حجم پیشروی در هر آزمون چقدر است ؟ برای هر آزمون دانش آموز چقدر مطالعه می کند ؟

حجم برنامه در هر آزمون متناسب با پیشرفت مدرسه است پس حجم زیادی به دانش آموز تحمیل نمی شود .مطالعه ی تدریجی برای دانش آموزان در زمان امتحانات مدرسه آرامش ایجاد می کند .


ویژگی های دوازدهمی ها از لحاظ حجم و محتوای برنامه چیست؟ چه تفاوتی با سال های قبل دارند چه تفاوتی با دانش آموزان سال های پایین تر دارند ؟

امسال پایه دوازدهم یک پایه ی جدید است . کتاب ها ی درسی از ابتدای تابستان در اختیار دانش آموزان نبودند و دانش آموزان امکان پیش خوانی شان کمتر از سال های قبل بود . علاوه بر دانش آموزان برای دبیران هم ، کتاب ها جدید هستند .

تفاوت همیشگی دانش آموزان کنکوری با دانش آموزان سال های پایین تر این است : دوازدهمی باید علاوه بر درس های سال خودشان ، درس های دهم و یازدهم را هم مطالعه کنند . در نتیجه اهمیت برنامه ریزی منطقی برای دوازدهمی ها خیلی بیشتر است ، به ویژه امسال که کتاب ها هم جدید هستند .


دوازدهمی ها شرایط خاص دارند .حجم پیشروی درس ها برای دوازدهمی ها چگونه است ؟

در برنامه ی راهبردی آزمون های کانون :

درس های سال دوازدهم تا پایان اسفند به پایان نمی رسد و در فروردین و اردی بهشت ادامه می یابد.

درس های پایه (یعنی درس های دهم و یازدهم ) تا پایان اسفند به پایان می رسد.


متناسب بودن حجم برنامه برای دوازدهمی ها چگونه کنترل می شود ؟

پیمانه ها یک ابزار مهم و جدید در برنامه ی راهبردی امسال است که به حجم برنامه ی مطالعاتی و زمان مطالعه ی دانش آموزان نظم می دهد . هر مبحث درسی شامل چند موضوع است و برای هر موضوع ، یک یا چند پیمانه در نظر گرفته شده است .مباحث پرحجم تر و پرسوال تر تعداد پیمانه هایشان بیشتر است و مباحث کم حجم تر و کم سوال تر تعداد پیمانه هایشان کمتر است .


هر پیمانه شامل چند سوال است ؟

هر پیمانه در کتاب های سال دوازدهم معمولا 20 سوال دارد . در صورتی که حجم موضوع یا امکان طرح سوال از آن موضوع کمتر باشد به جای پیمانه ی 20 سوالی ، پیمانه ی 10 سوالی در نظر گرفته شده است . در صورتی که حجم موضوع یا امکان طرح سوال از آن موضوع بیشتر باشد چند پیمانه ی 20 سوالی ارائه شده است .


پیمانه ها چگونه بین درس های دوازدهم و درس های پایه تعادل و تناسب ایجاد می کند ؟ پیمانه ها چگونه بین درس های عمومی و اختصاصی تعادل و تناسب ایجاد می کند ؟

مباحث هر آزمون به گونه ای تنظیم شده است که تعداد پیمانه های در س های دوازدهم و درس های پایه متناسب باشد . اگر در یک آزمون ، بنا به ضرورت تعداد پیمانه های دوازدهم یبیشتر است ، تعداد پیمانه ای پایه کمتر است تا حجم مطالعه ی دانش آموز در آزمون های پی در پی متعادل و هماهنگ باشد . همین رویه برای درس های عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده است .


ساده ترین راه برای تشخیص متعادل بودن برنامه برای دانش آموزان و اولیا و مشاوران و پشتیبان ها چیست ؟

ساده ترین راه این است که نمودار پیشروی برنامه ی راهبردی را مشاهده کنید . تعداد پیمانه های درس های عمومی و اختصاصی و درس های دوازدهم و پایه را به صورت ستونی و ردیفی مشاهده و مقایسه کنید . با کمی دقت متوجه می شوید در طول سال برای هر درس باید چند پیمانه را مطالعه کنید و در هر آزمون از هر درس چند پیمانه تمرین و آزمون گرفته می شوند .


پیمانه ها چه کمکی به تنظیم زمان مطالعه می کنند ؟

اگر به طور متناسب برای تمرین ، تصحیح و رفع اشکال هر پیمانه ی 20 سوالی ، نیم ساعت در نظر بگیرید به راحتی می توانید زمان مورد نیاز را برای مطالعه ی روزانه و هفتگی خود تنظیم کنید . به عنوان مثال برای درس های اختصاصی تجربی سال دوازدهم ، با همین نوع محاسبه ، سه ساعت در روز زمان نیاز دارید . البته اگر بخواهید زمان تمرین و مطالعه ی هر پیمانه را بیشتر یا کمتر در نظر بگیرید ، زمان مطالعه ی شما نیز بیشتر یا کمتر خواهد شد . پیمانه ها ، ابزاری برای برنامه ریزی و مسلط شدن شما بر برنامه ی خودتان است .


آیا پیمانه ها برای دانش آموزان سال های پایه هم وجود دارند ؟

امسال پیمانه ها برای دانش آموزان سال دوازدهم معرفی و ارائه شده اند و به تدریج برای دانش آموزان سال های دیگر نیز آماده و ارائه خواهند شد.


برنامه ی راهبردی شامل یک پروژه ی تابستان و هشت پروژه است

 برای تسلط دانش آموزان و اولیا بر برنامه ی مطالعاتی شان در طی سال ، 20 آزمون برنامه ای به هشت پروژه به ترتیب زیر  تقسیم شده است

پروژه اول : پروژه ی تعیین سطح ، اولین آزمون مهر ماه

پروژه ی دوم : آغاز نیم سال اول شامل سه آزمون

پروژه ی سوم : پایان نیم سال اول شامل سه آزمون

پروژه ی چهارم : آزمون های ویژه ، بین دونیم سال شامل دو آزمون جمع بندی پایه و نیم سال اول

پروژه ی پنجم : آغاز نیم سال دوم ، شامل سه آزمون

پروژه ی ششم : دوران طلایی نوروز شامل دو آزمون جمع بندی پایه ی دهم و یازدهم و نیم سال اول دوازدهم

پروژه ی هفتم : پایان نیم سال دوم

پروژه ی هشتم : دوران جمع بندی شامل سه آزمون


ایستگاه های جبرانی

با توجه به حجم برنامه و با توجه به ویژگی های هر دانش آموز احتمال عقب افتادن دانش آموزان از برنامه وجود دارد و ممکن است در برخی درس ها یا بعضی آزمون ها به نتیجه ی دلخواه نرسند بنابراین در هر پروژ ه در یک آزمون ایستگاه جبرانی در نظر گرفته ایم تا دانش آموزان به راحتی بتوانند عقب ماندگی های گذشته را جبران کنند . با دقت روی نمودار پبشروی برنامه ی راهبردی ، ایستگاه های جبرانی را به راحتی تشخیص می دهید . ضمنا در توضیح برنامه نیز ایستگاه های جبرانی مشخص شده اند.

در تنظیم برنامه ی راهبردی نکات مهمی در نظر گرفته شده است و توصیه ی ما این است که منطق برنامه ی راهبردی را با دقت مطالعه کنید . سوال های خودرا بنویسید و با نگاهی دقیق و عمیق برنامه را بررسی کنید و در جست و جوی پاسخ های خود باشید . اگر منطق برنامه را به خوبی بشناسید و بر آن مسلط باشید از مطالعه ی خود و شرکت در آزمون ها نتایج بهتری خواهید گرفت .


کاظم قلم چی

16 شهریور97


مقاله های مرتبط با برنامه راهبردی دوازدهم را اینجا ببینید


مقاله کاظم قلم چی : ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون