فیلم گفتگو با آریان عبداللهی رتبه 5 تجربی درباره سایت کانون

فیلم گفتگو با آریان عبداللهی در خصوص سایت و صفحه شخصی را در ادامه مشاهده کنید ...

فیلم گفتگو با آریان عبداللهی رتبه 5 تجربی درباره سایت کانون


آریان عبداللهی چگونه از سایت کانون استفاده می کرد ؟


آریان عبداللهی 

رتبه 5 تجربی ایثارگران 5 درصد در کنکور 97


صفحه شخصی : من در صفحه شخصی از کارنامه ‌ی پروژه‌ ای، کارنامه 5 نوع درس و کارنامه‌ ی اشتباهات استفاده می کردم .


کارنامه‌ ی اشتباهات: باعث میشود اشتباهات خودمان را بدانیم و دیگر تکرار نکنیم.من کارنامه ی اشتباهاتم را می گرفتم تا اشکالاتم را پیدا و رفع کنم .


کارنامه‌ ی 5 نوع درس : نشان می دهد در درس ها در چه وضعیتی هستیم و ببینیم در کدام درس ها قوی و در کدام درس ها ضعیف هستیم .من سعی می کردم ضعف هایم را پیدا کنم تا در برنامه ی هفتگی بیشتر روی آن ها تمرکز کنم .


بازدید فیلم های آموزشی: در درس زمین شناسی از فیلم ها استفاده می کردم و در نیم سال دوم که درس ها را کامل نمی فهمیدیم از فیلم های تدریس کامل استفاده می کردم.


  عملکرد آریان عبداللهی در سایت کانون

فیلم گفتگو با آریان عبداللهی رتبه 5 تجربی درباره سایت کانون


در این فیلم آریان ، علاوه بر چگونگی استفاده از سایت کانون ، در ارتباط با عدم غیبت ، منابع دوران جمع بندی و برنامه ی راهبردی کانون صحبت کرده است.

فایل های ضمیمه

فیلم آریان عبداللهی در خصوص سایت