روش مطالعه درس اقتصاد

روش مطالعه درس اقتصاد در کنکورسراسری انسانی(واهمیت درس اقتصاد)

روش مطالعه درس اقتصاد

به نام خدا 

در آزمون سراسري 15 سؤال (معمولاً از هر درس يک سؤال) طرح مي‌شود و يکي از درس‌هاي کليدي و رتبه‌ساز در رشته‌ي انساني به حساب مي‌آيد.

ارزش درس اقتصاد در کنکور: درس اقتصاد در زيرگروه 1 کنکور سراسري ضريب (1)، در زيرگروه‌هاي 2 و 4 ضريب (2) و در زيرگروه 3 يعني براي رشته‌هاي حسابداري، اقتصاد، خبرنگاري و انواع مديريت با ضريب (3) اهميت بسزايي دارد. حدود 90/51 درصد قبول‌شدگان کنکور سراسري اين درس را بين 10 تا 40 درصد مي‌زنند.

درس اقتصاد از سه بخش تشکيل شده است:

1. مفهومي: مطالب مفهومي کتاب اقتصاد شامل اقتصاد در تعليم اسلام، محاسبه‌ي توليد کل جامعه، تورم، عرضه و تقاضا، بهره‌وري (سياست‌هاي پولي و مالي)، توزيع درآمد و معيار سنجش آن، تأثير عملکرد افراد بر متغيرهاي کلان، اهميت بودجه‌ي کل کشور و انواع نرخ‌هاي مالياتي و دولت توسعه است.

2. مسائل: مسائل اين درس شامل محاسبه‌ي ماليات، ارزش افزوده‌ي صرفه‌جويي در مصرف برق، نرخ اشتغال و بيکاري، عرضه و تقاضا، استهلاک درآمد ملي، ناخالص ملي، درآمد و سود و زيان و محاسبه‌ي نسبت دهک‌ها به يکديگر است.

3. جنبه‌ي حفظي

توصيه‌هايي براي مطالعه‌ي درس اقتصاد:

  • -          درس اقتصاد را سطر به سطر، پاراگراف به پاراگراف و عميق بخوانيد، بفهميد و جزئيات و نکات آن را استخراج کنيد.

  • -           نکات استخراج‌شده را طبقه‌بندي کنيد و تست‌هاي طبقه‌بندي‌شده را پاسخ دهيد.

  • -          موضوع‌هاي مبهم را خوب رفع اشکال کنيد و نکات آن را استخراج کرده و در کتاب خودآموزي وارد کنيد.

  • -          در مرحله‌هاي بعد روي اشکالات متن درس و تست‌ها تمرکز کنيد.

  • -           مهم‌ترين کار شما در اين درس اشکال‌گيري دقيق است. اين کار با استفاده از قدرت تشخيص خود پس از تمرين و تست کار کردن و مارک‌دار کردن آن‌ها امکان‌پذير است.