جمع آوری گل نیلوفر آبی

در ادامه تصویری زیبا از لحظه جمع آوری گل نیلوفر آبی در ژاپن را مشاهده می‌کنید.

جمع آوری گل نیلوفر آبی

 در ادامه تصویری زیبا از لحظه جمع آوری گل نیلوفر آبی در ژاپن را مشاهده می‌کنید.

جمع آوری گل نیلوفر آبی


منبع :