خانواده و فامیل به زبان انگلیسی

لغات خانواده و فامیل به زبان انگلیسی را اینجا بیاموزید

خانواده و فامیل به زبان انگلیسی

father

پدر

godfather

پدرخوانده (مفهوم مذهبی)

mother

مادر

godmother

مادر خوانده (مفهوم مذهبی)

son

فرزند پسر

godson

فرزند خوانده (مفهوم مذهبی)

daughter

فرزند دختر

goddaughter

دختر خوانده (مفهوم مذهبی)

parent

والدین

stepfather

ناپدری

child (جمع: children)

بچه

stepmother

نامادری

husband

شوهر

stepson

فرزند خوانده

wife

زن (همسر)

stepdaughter

دخترخوانده

brother

برادر

stepbrother

نا برادری

sister

خواهر

stepsister

نا خواهری

uncle

عمو، دایی

half-sister

خواهر ناتنی

aunt

عمه، خاله

half-brother

برادر ناتنی

nephew

خواهر/برادر زاده (مذکر)

mother-in-law

مادر شوهر / مادر زن

niece

خواهر/برادر زاده (مونث)

father-in-law

پدر شوهر / پدر زن

cousin

پسر یا دختر عمو/عمه/دایی/خاله

son-in-law

داماد (نسبت فامیلی)

grandmother

مادر بزرگ

daughter-in-law

عروس (نسبت فامیلی)

grandfather

پدر بزرگ

sister-in-law

خواهر زن / خواهر شوهر / زن برادر

grandparents

پدر بزرگ و مادر بزرگ

brother-in-law

برادر زن / برادر شوهر / شوهر خواهر

grandson

نوه پسرgranddaughter

نوه دخترgrandchild (جمع:grandchildren)

نوه

partner

شریک زندگیfiancé

نامزد (مذکر)fiancée

نامزد (مونث)


 relative

فامیل

to be born

به دنیا آمدن

twin

دو قلو

to die

مردن

to adopt

به فرزندخواندگی گرفتن

to get married

ازدواج کردن

adoption

فرزند خواندگی

to get divorced

طلاق گرفتن

adopted

فرزند خوانده

marriage

ازدواج

only child

تک فرزند

wedding

جشن عروسی

single parent

والد تنها

bride

عروس

single mother

مادر تنها

bridegroom

داماد

infant

نوزاد

best man

ساقدوش داماد

baby

خودسال

bridesmaid

ساقدوش عروس

toddler

کودک نوپا

wedding day

روز عروسی

single

مجرد، تنها

wedding ring

حلقه ازدواج

engaged

نامزد کرده

wedding cake

کیک ازدواج

married

متعهل

wedding dress

لباس عروسی

separated

جدا شده

honeymoon

ماه عسل

divorced

طلاق گرفته

anniversary / wedding anniversary

سالگرد ازدواج

widow

بیوهwidower

مرد زن مردهمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24