اهمیت کتاب‌های زرد عمومی در تابستان

برنامه‌ی راهبردی تابستان به لحاظ منطق ویژه‌ی خود قسمت‌های مختلفی را شامل می‌شود.

اهمیت کتاب‌های زرد عمومی در تابستان

برنامه‌ی راهبردی تابستان به لحاظ منطق ویژه‌ی خود قسمت‌های مختلفی را شامل می‌شود. یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در برنامه‌ی کنکوری‌ها، سوالات ویژه از کتب زرد عمومی است. به‌این صورت که در هر آزمون از سوالات کنکورهای یک رشته 10سوال انتخاب و در آزمون مطرح می‌شود. باید توجه داشت درصد و تراز مربوط به این مجموعه سوالات جداگانه می باشد.

چالشی که در این زمینه مطرح است، سردرگمی دانش‌آموزان در نحوه و دلیل مطالعه‌ی کتاب‌های عمومی است. همواره این سوال مطرح است که در این مدت کم چگونه کتاب‌های عمومی هر سه سال را مطالعه کنم؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، توجه به منطق این دسته سوالات ذهن شما را منظم خواهد کرد. آمادگی برای پاسخگویی به این سوالات مستلزم حل این سوالات در منزل و مطالعه‌ی دقیق پاسخنامه‌ی تشریحی این کتاب است.

در مطالعه‌ی این کتاب به تیپ سوالات و بودجه‌بندی مباحث دقت کنید، چرا که منطق اصلی این سوالات همین بوده و به شما کمک می‌کند روش‌های مطالعه‌ی خود را در طول سال مهندسی کنید.