تابستان و تعادل در مطالعه‌ی تستی و تشریحی

همان‌طور که می‌دانیم مطالعه در تابستان می‌تواند مفید باشد، ولی زمانی مثمرثمر واقع می‌شود که پایبند اصول برنامه‌ریزی و مطالعه باشید.

تابستان و تعادل در مطالعه‌ی تستی و تشریحی

همان‌طور که می‌دانیم مطالعه در تابستان می‌تواند مفید باشد، ولی زمانی مثمرثمر واقع می‌شود که پایبند اصول برنامه‌ریزی و مطالعه باشید. به منطق برنامه‌ی راهبردی دقت کنید:

  • نگاه به گذشته: عدم فراموشی آموخته‌ها ، تکمیل یادگیری

با توجه به این‌که مطالبِ نگاه به گذشته قبلاً خوانده شده‌اند و هدف یادآوری است، مطالعه در حد مرور نکات مهم و حل سوالات کافی می‌باشد. از طرفی چون مراحل مطالعه نیز طی شده و دانش‌آموز به مرحله‌ی تسلط رسیده بهتر است بیشتر حجم مطالعه تستی باشد.

  • نگاه به آینده : پیش‌خوانی دروس و آمادگی برای مدرسه

پایبندی به این منطق در گرو تمرین و تکرار به بهانه‌ی تثبیت مطالب و تعمیق یادگیری است. لذا برای آشنایی با تیپ سوالات، بودجه‌بندی، شناسایی قسمت‌های مهم و از همه مهم‌تر یادگیری کامل و رفع نواقص، حل نمونه‌سوالات امتحانی و سوالات تشریحی ضروری می‌باشد.