کتاب سه سطحی برای تثبیت آموخته‌ها!

هر کدام از شما برای رسیدن به بالاترین نمره و تراز، تثبیت آموخته‌هایتان و حل تست به دنبال بهترین منبع هستید.

کتاب سه سطحی برای تثبیت آموخته‌ها!

هر کدام از شما برای رسیدن به بالاترین نمره و تراز، تثبیت آموخته‌هایتان و حل تست به دنبال بهترین منبع هستید. یکی از کتاب‌هایی که بعد از کتاب درسی می‌تواند یک انتخاب درست برای شما باشد، کتاب سه‌ سطحی است. اگر نمرات شما در مدرسه بین 14 تا 20 است و یا تراز شما در کانون بالاتر از 4750 می‌باشد، می‌توانید از این کتاب استفاده کنید. این کتاب در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر طراحی شده است و تمامی سوالاتِ آن شناسنامه‌دار هستند و براساس میزان کمترین درصد مراجعه و بیشترین درصد مراجعه در هر سال چیده شده اند. در کنار هر سوال میزان پاسخگویی به سوال و پس از آن درصد پاسخگویی صحیح قید شده است و شما می‌توانید با توجه به سطح سوالات برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشید و توقع خود را از پاسخگویی به سوالات ببینید.

از دیگر ویژگی‌های اصلی این کتاب ضریب توازن است که از هر مبحث برای شما حدودا 11 مرتبه سوال طراحی شده است. با این وجود شما با اطمینان تمامی مباحث را بعد از خواندن به یک اندازه تثبیت کرده اید.