مزیت شرکت در آزمون‌های کانون

اکثر مشاورین بر این عقیده می‌باشند که برنامه‌ی راهبردی کانون بسیار پخته و چکش‌کاری شده است.

مزیت شرکت در آزمون‌های کانون

1. برگزاری دو هفته یک‌بار آزمون‌ها

همه‌ی شما امتحان پایان‌ترم داده‌اید و این مساله را از نزدیک مشاهده کرده‌اید که اگر برای آزمونی 10 روز فرصت داشته باشید، اغلب مطالعه را به روزهای آخر موکول می‌کنید و این کار باعث می‌شود زمان زیادی را بدون مطالعه از دست بدهید. هم‌چنیناگر آزمون‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه باشد شما خسته می‌شوید و در هر دو حالت بازدهی شما پایین می‌آید. برای همین زمان دو هفته یکبار بهترین نوع برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان است.

2. جامعه‌ی آماری

جامعه‌ی آماری کانون بسیار گسترده و نزدیک به جامعه‌ی آماری کنکور سراسری می‌باشد. به همین دلیل جایگاه و رتبه‌ی شما به واقعیت نزدیک می‌باشد.

3. پختگی برنامه‌ریزی

اکثر مشاورین بر این عقیده می‌باشند که برنامه‌ی راهبردی کانون بسیار پخته و چکش‌کاری شده است.

 برای مثال وجود ایستگاه های جبرانی یکی از مزیت‌های اصلی این برنامه است. برنامه‌ی راهبردی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که آن را از سایر برنامه‌ها ‌متمایز کرده است. از جمله‌ی این ویژگی‌ها ‌وجود پنجره‌های باز و نیمه‌باز در برنامه‌ی آزمون‌هاست.این پنجره‌ها ‌در 4 پروژه از 8 پروژه‌ای که برنامه‌ی راهبردی را شکل می‌دهند وجود دارند. پنجره‌های باز و نیمه‌باز در جایی از این برنامه قرار دارند که مدارس تعطیل هستند یا برنامه‌ی مدارس سبک‌تر است و برای هر کدام آزمون‌های خاصی وجود دارد. فصل تابستان و دوران نوروز که مدارس تعطیل هستند پنجره‌های باز محسوب می‌شوند و پنجره‌های نیمه‌باز شامل هفته‌ی پایانی شهریور، هفته‌ی اول مهر، هفته‌ی پس از پایان امتحانات نیم‌سال اول و هفته‌های پایانی سال تحصیلی می‌شود. دانش‌آموزان می‌توانند با حضور منظم در این آزمون‌ها ‌از دانش‌آموزانی که کار را رها کرده‌اند پیشی بگیرند. اکنون که در پنجره‌های نیمه‌باز قرار دارید می‌توانید اراده‌ی خود را محکم کنید و مطالعه‌ی هدفمند و برنامه‌ای منسجم داشته باشید.